Meddelandearkiv: 2018

Finland i topp i WHO:s statistik över luftkvaliteten

7.5.2018 14:39

Luftkvaliteten i Finland är bäst i världen enligt uppgifter som publicerats av Världshälsoorganisationen WHO.

Bild: Shutterstock

Bild: Shutterstock

Halten av mikropartiklar i Finland är i genomsnitt 6 µg/m3, det vill säga mikrogram per kubikmeter, vilket är den lägsta halten i ett enskilt land. Halten av mikropartiklar i luften är nästan lika låg i Estland, Sverige, Kanada, Norge och Island.

Uppgifterna härstammar från en omfattande databas publicerad av WHO. I databasen har man samlat information om halten av mikropartiklar på 2 500 orter i nästan hundra olika länder 2008–2016. Länder med sämst luftkvalitet – det vill säga länder där de högsta partikelhalterna har uppmätts – finns i Mellanöstern, Fjärran Östern och Afrika. Länder i dessa områden har partikelhalter som är tio gånger högre i jämförelse med de länder som har de lägsta halterna. I storstäderna i Indien uppmäts årliga halter på mer än hundra mikrogram (100 µg/m3).

"Man bör beakta att mätresultaten i utvecklingsländer kan vara osäkra eftersom mätinstrumenten där inte alltid är helt pålitliga och det görs så få mätningar att mätningarna inte är särskilt representativa för området", påpekar Pia Anttila, specialforskare vid Meteorologiska institutet. 

Luftföroreningar ett stort problem i utvecklingsländer

Utredningen lyfter fram de stora problem med luftkvaliteten som utvecklingsländerna brottas med. WHO har definierat 10 µg/m3 som riktvärde för mängden mikropartiklar. "Värdet överskrids i fler än 2 000 städer. I miljonstäderna i vissa asiatiska och afrikanska länder är mängden människor som utsätts för luftföroreningar enorm", konstaterar Pia Anttila.

I utredningen deltog mätstationer i 11 finländska städer (Lojo, Esbo, Uleåborg, Vanda, Harjavalta, Lahtis, Brahestad, Tammerfors, Vasa, Villmanstrand och Helsingfors) samt Meteorologiska institutets mätstationer på Utö och i Vederlax.   

Ytterligare information:

Ambient Air Pollution Database, WHO, May 2016. http://www.who.int/airpollution/en/

Specialforskare Pia Anttila, tfn 050 368 6420, pia.anttila@fmi.fi

Du kan följa luftkvaliteten i Finland i realtid på https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/luftkvalitet

Artikel om hur mikropartiklar inverkar på både hälsan och klimatförändringen (på finska): http://atmoslehti.fi/teema/pienhiukkaset-vaikuttavat-seka-terveyteen-etta-ilmastonmuutokseen/