Meddelandearkiv: 2009

Kampanjen Håll dig på benen: Lämpliga skor och halkskydd säkrast för Fotgängare

26.10.2009 12:00

26.10.2009

Vinterhalkan brukar överraska både bilisterna och fotgängarna. Enbart i samband med arbetet och på väg till och från arbetsplatsen råkar fotgängare årligen ut för 6 000 - 8 000 halkningsolyckor som kräver sjukfrånvaro. Följderna av halkningarna är klart allvarligare än vid arbetsolycksfall i genomsnitt.

Skor som lämpar sig för föret och halkskydd under sulorna är det effektivaste sättet att förebygga halkningar. För konsumenten är det dock svårt att välja lämpliga skor eftersom skorna saknar information om vilket fäste sulorna ger under olika förhållanden.

Enligt Arbetshälsoinstitutet ger skor med dubbar i sulan den bästa halksäkerheten för fotgängare. Också skydd som fästs på skorna förebygger halkningsolyckor effektivt. Skomärkning om sulornas egenskaper rekommenderas. Meteorologiska Institutets fotgängarmeddelanden finns på svenska på Meteorologiska institutets websidor. Dessutom blir alla meddelanden upplästa i Rundradions lokala kanaler liksom i lokala TV-kanaler. Man hittar dem även på sidan 407 i YLE:s Text-TV.

- Att välja vinterskor är ingen lätt sak i nuläget. Skor som säljs till konsumenterna har ingen märkning eller produktinformation om sulans egenskaper och lämplighet vid olika underlag och olika temperaturer. Den här bristen kunde exempelvis rättas till på initiativ av finländska skotillverkare och skoimportörer tillsammans med andra branschaktörer, säger teamchefen Raoul Grönqvist på Arbetshälsoinstitutet.

Dubbförsedda skor och halkskydd passar inte för alla underlag, men utomhus på ytor som är hala av is är skyddet utomordentligt.

- I våra test har inte en enda halkat omkull med dubbade skor, påpekar Raoul Grönqvist. Halkskydden ska vara typgranskade och certifierade produkter. När man väljer halkskydd bör man kontrollera att de sitter stadigt och inte begränsar rörligheten för mycket.
Var tredje halkar

Vinterhalkan är en risk inte bara för äldre utan problemet berör också ungdomar och personer i arbetsaktiv ålder. Av den enkätundersökning som kampanjen Håll dig på benen lät göra senaste vinter framgick att omkullhalkning är något som årligen drabbar var tredje finländare.

Fotgängarkampanjen Håll dig på benen startar idag med ett seminarium i Meteorologiska institutets byggnad Dynamicum i Helsingfors. Kampanjen vill göra finländarna uppmärksamma på valet av vinterskor och halkskydd inför den kommande vintern.

Ytterligare information:
Fotgängarvädret, övermeteorolog Sari Hartonen, sari.hartonen@fmi.fi