Meddelandearkiv: 2009

Meteorologiska institutet börjar varna för rikliga regn

26.5.2009 12:00

26.5.2009

Meteorologiska institutet utvecklar sitt varningssystem genom att införa nya varningar i maj. Varningar för åskväder, kraftiga vindar och rikliga regn gör det ännu lättare än tidigare att förbereda sig på farliga vädersituationer och ökar säkerheten.

De nya varningarna gäller åskbyar, vindvarningar för landområden och regn. Samtidigt införs en tregradig indelning i dessa varningar, vilket gör det lättare att bedöma farlighetsgraden hos meteorologiska fenomen och att förbereda sig för farliga vädersituationer. I och med den nya tregradiga indelningen och färgkoderna tas Finland samtidigt med i det internationella varningssystemet Meteoalarm.

Två olika typer av nederbördsvarning införs Som en helt ny typ av varning tar Meteorologiska institutet i bruk nederbördsvarningar i maj. Det finns två olika slags varningar. Den ena typen av varning varnar för kortvarigt störtregn. Varningar utfärdas då regnmängderna överstiger 20, 30 eller 45 millimeter per timme.
Utöver kortvarigt störtregn utfärdas separata varningar för långvarig riklig nederbörd som hopar sig inom ett dygn. Vid sådana regn är varningsgränserna 50, 70 eller 120 millimeter per dygn. Någon särskild varning för snöfall finns inte, men rikligt snöfall framgår på vintern bland annat av varningarna för dåligt väglag.

Varningarna för åsk- och vindbyar preciseras För åskbyar varnas från och med maj enligt en tregradig skala på alla landområden oberoende av om byarna förekommer på land eller på insjöarna. Tidigare användes ingen gradering vid varningar för insjö- eller landområden. På varningskartan anges de nya varningarna för våldsamt åskväder på följande sätt:
* Gul blixt: I åskbyarna överstiger vindhastigheten 15 m/s
* Orange blixt: I åskbyarna överstiger vindhastigheten 25 m/s
* Röd blixt: I åskbyarna överstiger vindhastigheten 30 m/s

- Då det gäller åskbyar och -skurar bör man komma ihåg att de är svåra att förutspå på grund av att de varar en så kort tid. Sommarregn kan uppstå och avta snabbt, och rikliga regn kan uppstå på mycket små områden, konstaterar meteorolog Ari-Juhani Punkka.

Med vindvarningar för landområden varnade man tidigare både för åskbyar och omfattande kraftiga vindar som berodde på lågtryck. Efter reformen förtydligas varningens roll då vindvarningen för landområden endast gäller omfattande lågtrycksvindar. Den tregradiga indelningen och Meteoalarm-systemets färgkoder införs även för vindvarningar för landområden. Dessutom binds varningsgränserna till vindstyrkan i byarna i stället för till medelvinden. Varningsgränserna är 20, 25 och 30 m/s. Vindvarningarna för havsområden förblir oförändrade.

Utvecklingen fortsätter
Den förändring som sker i maj är den första fasen av en mera omfattande reform av Meteorologiska institutets varningssystem. Under år 2010 och 2011 förlängs den traditionella 24 timmars varseltiden till 3-5 dygn samtidigt som varnandet under de första timmarna effektiveras vid de allra farligaste vädersituationerna. Samtidigt utökas typerna av varningar till att omfatta varningar för bland annat extrema temperaturer, havsvattenstånd och våghöjder.

Utöver varningsändringen börjar Meteorologiska institutet även utveckla varningar för skyfall som fungerar i realtid samt ett distributionssystem för dessa som baserar sig på bl.a. väderradar-, satellit- och blixtlokaliseringsmätningar. Dessa varningar förnyas upp till en gång per halvtimme för alla orter i Finland och distribueras med hjälp av Internet och mobiltelefoner. Varje användare kan själv bestämma sina varningsgränser när det gäller skyfallets kraft. Systemet tas i testbruk år 2011. Detta RAVAKE-utvecklingsprojekt stöds av Tekes samt ett flertal inhemska företag och samfund.

Mera information:
Ari-Juhani Punkka, tfn (09) 1929 3630, ari-juhani.punkka@fmi.fi
RAVAKE: Jarmo Koistinen, puh. (09) 1929 3618, jarmo.koistinen@fmi.fi