Tyvärr har vi tekniska problem med väderprognoser. Vi arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt.

Meddelandearkiv: 2008

Vårsolen skiner igen – njut av den med måtta

29.4.2008 12:00

29.4.2008

Exponering för ultraviolett strålning är som skadligast då en blek inomhusarbetare kastar av sig kläderna i början på våren eller under en resa till södern och sätter av mot badstranden för att njuta av solen i fulla drag. På vintern blir huden tunn och blek. Den klarar inte av en plötslig, stor mängd UV-strålning och blir mycket lätt bränd. Återkommande brännskada av detta slag ökar risken att insjukna i melanom.

Enligt Finlands Cancerregisters statistik konstaterades 926 nya fall av melanom år 2006 i Finland. Antalet hade stigit med 18 procent sedan föregående år. Fallen av skivepitelcancer hade i sin tur ökat med 13 procent. År 2006 konstaterade man sådana fall hos sammanlagt 1073 människor. Basalcellscancer (basaliom) diagnosticerades hos 6774 människor, alltså var ökningen sedan föregående år ca 6 procent.

Största delen av dessa förändringar beror på att befolkningen åldras. De senaste åren har man inte sett några tecken på att hudcancer skulle öka märkbart bland yngre åldersgrupper.
Solariebränna skyddar inte vinterblek hud

Många inbillar sig ännu att man effektivt kan skydda huden från att brännas med hjälp av en solariekur före strandsäsongen eller södernresan. Solariebränna ger dock huden endast ett svagt skydd, eftersom hudens ytskikt inte hinner bli tjockt under en solariekur.

Jämfört med strålningen från solen orsakar solarieapparater kraftig UV-A-strålning. Därför blir huden snabbt brun i solariet. Solariebruk har ändå ingen hälsofrämjande verkan och solariebränna är inte desto tryggare än en riktig solbränna. Regelbundet solariebruk gör i sin tur att huden åldras i förtid. Befolkningsundersökningar antyder att aktivt solariebruk också ökar risken för melanom. Skadorna som UV-strålning orsakar är alltså liknande oberoende var man utsätts för den.

Man borde undvika att använda solarium för att bli brun eller av andra medicinskt omotiverade skäl. Särskilt viktigt vore det att under 18-åringar eller människor med känslig hud inte skulle använda solarium överhuvudtaget. Att bränna sig som barn eller att bli utsatt för stark UV-strålning ökar risken för melanom.
Globala UVI-prognoser nu en del av Meteorologiska institutets webbtjänst

Stark UV-strålning kan överraska t.ex. på en resa till södern. För att kunna skydda sig rätt vore det bra för resenärer att bekanta sig med semestermålets rådande UV-läge.

Meteorologiska institutets utvidgade UVI-webbtjänst erbjuder nu tredygnsprognoser för UV-strålning i hela världen. För Finlands del täcker tjänsten också observationer gällande UV-indexet.

UV-indexet (UVI) anger mängden UV-strålning från solen med ett tal. Då värdet 3 uppnås är det dags att skydda sig. Meteorologiska institutet ger en anmärkning om kraftig strålning då UV-indexet förutspås nå värdet 6 i Finland.

UV-indexet som följer FN:s rekommendationer används i hela världen på samma vis. I Finland kan högst UV-indexets värden 5–6 uppnås vid sydkusten mitt på dagen under högsommaren. I medelhavsländerna är UV-indexet om sommaren 8–10. Omkring ekvatorn kan UV-indexet stiga upp till ca 15, högt uppe i bergen t.o.m. över 20.

UV-indexet påverkas framför allt av det geografiska läget samt årstiden och tiden på dygnet. Därtill påverkas UV-indexet av molnigheten, höjden över havet och ozonmängden i atmosfären. Meteorologiska institutets UVI-prognos har gjorts för molnfritt väder. I prognosen beaktas det geografiska läget och ozonmängden.

UVI-prognosen kan kontrolleras på adressen www.fmi.fi/vader/varningar_6.html. Tjänsten finns tillgänglig även på finska och engelska.
En kvart i den finska sommarsolen tryggar D-vitamintillförseln

UV-strålning har också positiv inverkan på hälsan, för den gör att D-vitamin bildas i huden. Vissa undersökningar och befolkningsjämförelser visar att de som bor på soligare platser och de som har en hög halt av aktivt D-vitamin i blodet löper mindre risk att insjukna i vissa former av cancer. Det är emellertid ännu inte helt säkert att D-vitamin har en cancerförebyggande effekt. Man vet inte heller vilken mängd D-vitamin i kroppen som skulle behövas för att förebygga cancer.

I Finland kan man fylla på kroppens D-vitaminförråd genom att på sommaren vistas i solen med ansikte och händer bara i ca 15 minuter mitt på dagen. Vid kraftigare UV-exponering förkortas tiden som behövs. Man skall alltid anpassa tiden man vistas i solen till hudens tålighet, eftersom det varken hjälper D-vitamintillförseln eller något annat att bränna huden.

Förutom från solen får man D-vitamin ur föda. Goda källor är fisk, flytande mjölkprodukter, vitaminberikade matfetter och hönsägg. Enligt nuvarande näringsrekommendationer borde finländare öka D-vitamintillförseln via födan. Även många vitaminpreparat innehåller D-vitamin. Det lönar sig ändå att minnas att D-vitamin är giftigt i stora doser.