Meddelandearkiv: 2007

Fotgängarvädret gör vinterpromenaden tryggare

11.1.2007 12:00

11.1.2007

Meteorologiska institutet varnar också den här vintern fotgängare för mycket halt väglag. Varje vinter faller cirka 50 000 fotgängare så illa att ett läkarbesök är av nöden. Den här vintern görs fotgängarvädret också på svenska.

- Den vädersituation där fotgängare faller och slår sig skiljer sig från den som är farlig för vägtrafiken. De flesta olyckshändelser där fotgängare faller och skadar sig inträffar då små mängder torr snö eller ett lätt regn faller över isbelagd väg, säger övermeteorolog Sari Hartonen.

Meteorologiska institutet skickar ut meddelanden för fotgängare då gångbanorna väntas bli mycket hala. Meddelandena görs landskapvis och utfärdas två gånger i dygnet, på morgonen och på eftermiddagen. Räknat per kommun blir det i medeltal 5 - 15 gånger i året mycket halt för fotgängarna.

Fotgängarmeddelanden kan läsas på svenska på Meteorologiska institutets websidor. Dessutom blir alla meddelanden upplästa i Rundradions lokala kanaler liksom i lokala TV-kanaler. Man hittar dem även på sidan 407 i YLE:s Text-TV.