Tyvärr har vi tekniska problem med väderprognoser. Vi arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt.

Meddelandearkiv: 2007

Gemensam adress för information om luftkvaliteten i Finland - www.ilmanlaatu.fi

9.5.2007 12:00

9.5.2007

Nu kan man följa med luftkvaliteten i Finland i realtid med hjälp av en ny riksomfattande webbtjänst. Information som framställts av olika mätaktörer samlas på ett sätt som är helt nytt i Finland. Webbtjänsten, som är gratis och öppen för alla, har öppnats på adressen www.ilmanlaatu.fi.

De lokala miljömyndigheterna mäter luftkvaliteten runt om i Finland på cirka 50 orter. Dessutom mäter Meteorologiska institutet luftkvaliteten vid 20 bakgrundsstationer som ligger långt från städernas utsläppskällor. Portalen samlar information från orterna och bakgrundsstationerna för att man skall få en täckande bild av luftkvalitetsläget i hela landet.

För närvarande införs information om luftkvaliteten i portalen från 23 orter:

Borgå Joutseno Nådendal Vanda
Brahestad Jyväskylä Raisio Vasa
Esbo Jyväskylä lk Seinäjoki Villmanstrand
Helsingfors Kotka S:t Karins Åbo
Imatra Kouvola Tammerfors
Joensuu Kuopio Uleåborg
Lahtis

Dessutom ingår också information från Meteorologiska institutets eget stationsnätverk. Antalet uppgiftslämnare ökar hela tiden.

Luftkvalitetsportalen erbjuder information för medborgare, media, myndigheter och sakkunniga om bland annat luftföroreningar och mätning av luftkvaliteten. Portalen gör det möjligt för kommunerna att ge medborgarna aktuell information om luftkvaliteten. Den förbättrar också övriga myndigheters beredskap att vidta åtgärder och ge anvisningar vid exceptionella luftkvalitetssituationer. Senare i år blir det möjligt att via portalen också få tillgång till föregående års mätningsdata och statistik över luftkvaliteten.

Luftkvalitetsportalen har beställts av miljöministeriet. Portalen har byggts upp av Meteorologiska institutet som också upprätthåller webbtjänsten.

Respons och frågor om portalen kan skickas per e-post, palaute.ilpo@fmi.fi