Meddelandearkiv: 2005

Meteorologiska institutets UVI-internettjänst har förnyats

11.4.2005 12:00

11.4.2005

Meteorologiska institutets UVI-tjänst på internet har utvidgats. Internettjänsten erbjuder nu en UV-prognos för 25 orter runt om Europa, inklusive populära semesterorter som Aten, Budapest, Paris, Rhodos och Palma de Mallorca. Dessutom erbjuder tjänsten dagliga UV-observationer och -prognoser för sex orter i Finland. Under sommarsäsongen läses en inhemsk UV-prognos också i samband med Rundradions väderutsikter i Radio Vega och Radio Suomi. Information om UV-index kan vidare fås av Meteorologiska institutets jourhavande meteorolog.

Ozonnedbrytningen har avmattats

Ozonnedbrytningen som observerats under vårvintern har bromsats upp. Då polarområdets luftmassa blandas med luftmassor från lägre breddgrader avmattas ozonnedbrytningen. Därför kommer den inte att påverka UV-strålningen nämnvärt under resten av våren och sommaren. Enligt UV-mätningar i södra Finland har UV-strålningen under mars-april varit något kraftigare än vanligt. Detta beror främst på molnigheten, som har varit låg, medan ozonnedbrytningen har haft mindre betydelse.

I Finland mäts årets högsta UV-värden i juni-juli då UV-index i södra Finland är 5-6 och i norra Finland 4-5 som högst. Vid midvintern är UV-index nära noll, och stiger sedan så småningom då sommaren närmar sig. I södra Finland nås värdet 2 i slutet av mars. Gränsen då det är skäl att skydda sig, dvs. UV-index 3, nås under andra hälften av april och värdet 4 i början av maj. Molnigheten är den största orsaken till daglig och årlig variabilitet i UV-strålningen.

Beteendet påverkar UV-exponeringen

Människans beteende har en betydande inverkan på hennes UV-exponering. Under molnfri himmel består cirka hälften av UV-strålningen av direkt strålning, som kommer rakt från solen, medan den andra hälften består av diffus strålning från resten av himlavalvet. Det här betyder att UV-exponeringen kan bli överraskande stor då man vistas på öppna platser, exempelvis till sjöss, på stranden, på höåkern eller i fjällen. Under våren kan snön, som kraftigt reflekterar UV-strålning, förhöja UV-exponeringen betydligt. Också solhöjden, molnigheten, och människans plats (t.ex. i skuggan eller i solen) påverkar mängden UV-strålning hon utsätts för i betydande grad.

Med UV-index eller UVI kan man på ett enkelt sätt uttrycka styrkan på solens skadliga UV-strålning. Gränsen för då det är skäl att skydda sig går vid värdet 3. Varning för kraftig UV-strålning ges då UVI når värdet 6. UV-index, som används runt om i världen i enlighet med FN:s rekommendationer, är ett mått på den del av solens strålningsenergi som förorsakar rodnad av huden.