Tyvärr har vi tekniska problem med väderprognoser. Vi arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt.

Meddelandearkiv: 2001

Östersjöforskare samlas i Mariehamn

28.6.2001 12:00

28.6.2001

Representanter för tre vetenskapsgrenar samlas till ett forskarmöte om Östersjön i Mariehamn på Åland 2.-6.7.2001. Mötet arrangeras av det internationella BALTEX-programmet, som är ett samarbetsforum för meteorologer, hydrologer och oceanografer. Ett 40-tal institut och högskolor från alla östersjöländer deltar i BALTEX, som hör till Världsmeteorologiorganisationens (WMO) klimatprogram. Från Finland deltar Meteorologiska Institutet, Havsforskningsinstitutet, Finlands Miljöcentral och Helsingfors Universitet.

Inom BALTEX undersöker man Östersjöns inverkan på väder och klimat, energi- och vattenbalansen för Östersjön och dess tillrinningsområde, samt salinitet och havsströmmar. I programmet ingår både särskilda observationskampanjer och modellering av fenomen i atmosfären och havet. Målsättningen är att nå en djupare kunskap om Östersjön och dess inverkan på omgivningen, för att därigenom förbättra deltagarinstitutens tjänster till samhälle och näringsliv i meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska frågor.

Vinningarna gagnar särskilt säkerheten inom sjöfart och båtsport, vädertjänsten, fiske och andra havsnäringar samt forskningen om Östersjöns vattenkvalitet och övergödning.

Finlands satsning riktar in sig på mätning av nederbörden över havsområden med hjälp av radar, mätningar i anslutning till havet och havsisarna, och på sammanställningen av olika mätdata till en enhetlig beskrivning av atmosfärens och havets fysikaliska tillstånd.

Mariehamnsmötet är det tredje i sitt slag. De tidigare mötena hölls år 1995 i Visby på Gotland och år 1998 på ön Rügen i Tyskland. För arrangemangen av årets möte står Meteorologiska Institutet, Havsforskningsinistitutet och BALTEX-sekretariatet i Tyskland. Understöd för mötet har också erhållits från EU. I mötet deltar ca. 150 forskare från 16 länder. Ordförande för BALTEX-programmet är professor Hartmut Grassl av Max-Planck-Institutet för Meteorologi i Hamburg.

Uppgifter om BALTEX

Tilläggsuppgifter:

Forskare Carl Fortelius, Meteorologiska Institutet, telefon 050 307 0583 Direktören för Meteorologisk forskning Mikko Alestalo, Meteorologiska Institutet, telefon (09) 1929 4100 eller 0500 615 468 Professor Jouko Launiainen, Havsforskningsinstitutet, telefon 040 558 1933 Sekreterare Leena Laisi, Meteorologiska Institutet, telefon (09) 1929 4101 eller 050 331 8569