Meddelandearkiv: 2012

Sommaren olycksdrabbad period i väg- och vattentrafiken

14.6.2012 8:52

På sommaren är förhållandena i allmänhet goda både på vägar och vatten, men trots detta sker huvudparten av alla olyckor just på sommaren. De myndigheter som ansvarar för flytet och säkerheten i trafiken efterlyser en ökad uppmärksamhet och rätt attityd i sommartrafiken.

Bild: Tapani Koskela

Bild: Tapani Koskela

Konsumentens roll i säker trafik är av avgörande betydelse. När man åker på sommarsemester bör man vara noggrann med planeringen av resan, oavsett om det handlar om en bil- eller båtresa. Dessutom är det bra att vila ordentligt och lämna stressen hemma. – Målet är att en ansvarsfull trafikkultur ska råda genom hela trafiksystemet, betonar överdirektör Marko Sillanpää från Trafiksäkerhetsverket Trafi. Under sommaren bör trafiken vara behaglig för alla – både förare, passagerare och alla andra som rör sig i trafiken. Alkohol hör inte hemma i detta sammanhang. Detta bör man särskilt komma ihåg på midsommar, då vissa risker att råka ut för en olycka ökar.

– Nästan 40 procent av olyckorna med dödlig utgång eller som leder till allvarliga skador sker under sommarmånaderna. Olyckorna har ofta sin bakgrund i för situationen olämpliga hastigheter och alkohol, betonar Rörliga polisens kommunikationschef Jussi Pohjonen.

Livlig sommartrafik på landsvägarna

På sommaren kan stora evenemang och vägarbeten leda till sänkta hastigheter och orsaka trafikstockningar. Vägarbetsplatser som saktar ner semestertrafiken i södra Finland förekommer bland annat på rv 3 vid Tavastehus, rv 7 mellan Borgå och Kotka, sv 51 vid Kyrkslätt samt rv 1 vid Domsby och Smedsby.

På midsommar leder den ovanligt stora mängden trafik till att körhastigheterna sjunker på många ställen. De längsta köerna i den utgående trafiken inträffar på torsdagskvällen mellan kl. 14–19, medan returtrafiken är livlig på söndagen från mitt på dagen fram mot halva natten. Utöver ovan nämnda platser är det också trängsel i trafiken på midsommar på bland annat rv 4 från Helsingfors till Lahtis, rv 9 från Tammerfors norrut och rv 5 mellan Heinola och S:t Michels.

Utöver de beräknade trafikstockningarna orsakar eventuella olyckor störningar och långa köer. I vägtrafiken är samarbetet mellan polisen, räddningsverket och Trafikverkets vägtrafikcentraler viktigt för att minimera konsekvenserna av olyckorna. Genom att snabbt gå ut med information och ordna med omvägar strävar man efter att förebygga ytterligare olyckor och trygga trafiksäkerheten. Trafikverket informerar med jämna mellanrum sommarresenärerna om störningar i vägtrafiken via bland annat radio och Internet.

Många olyckor i vattentrafiken med dödlig utgång kan undvikas med flytväst

Antalet döda i vattentrafiken har sjunkit sedan 1970-talet, men de senaste åren har minskningen stannat av. Även internationellt sett ligger Finland dåligt till. Ofta sker olyckor med dödlig utgång i små roddbåtar eller motorbåtar och orsaken är att man ramlar i vattnet eller att båten får slagsida. – Man bör alltid sätta på sig flytväst när man beger sig ut på vattnet, även för kortare roddturer, betonar Ville Räisänen, specialsakkunnig på Trafi: Man bör få till en attitydförändring när det gäller användningen av flytväst. Vid behov kan man även ta till lagstiftningsmässiga metoder.
Vid störningar i trafiken stöder Trafi föraren och analyserar läget i trafiksystemet.

Väderprognoser och vädervarningar bör följas

Vädret är en bidragande faktor i många trafikolyckor på sommaren. Ett soligt och relativt stilla sommarväder kan snabbt ändras till exempelvis kraftiga åskskurar. – Faran för båtfarare är då främst kraftiga blixtar och plötsliga kastvindar, medan hotet i vägtrafiken förutom träd som fallit ner på grund av åskbyar även bland annat utgörs av störtregn, berättar meteorolog Pauli Jokinen från Meteorologiska institutet. När man färdas på vatten eller på vägen är det bra att ha koll på de senaste trafikvarningarna, påminner han. Meteorologiska institutets vädervarningar kan man från och med i sommar förutom via tv, radio och Internet även få tillgång till via iPhone- och Android-telefoner genom de kostnadsfria väderapparna.

Ytterligare information:

Trafiksäkerhetsverket Trafi
specialsakkunnig Ville Räisänen, tfn 020 618 6457, ville.raisanen@trafi.fi
överdirektör Marko Sillanpää, tfn 020 618 5210, marko.sillanpaa@trafi.fi
Statistik över olyckor i vattentrafiken: http://www.trafi.fi/palvelut/tilastot/merenkulku

Trafikverket
chef Virpi Anttila, tfn 040 510 9983, virpi.anttila@liikennevirasto.fi
Aktuell trafikinformation: http://www2.liikennevirasto.fi/alk/
Information om väg- och broarbeten: www.liikennevirasto.fi/tietyot

Meteorologiska institutet
meteorolog Pauli Jokinen, tfn 029 539 4127, pauli.jokinen@fmi.fi
http://ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset
http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedote/517742

Rörliga polisen
kommunikationschef Jussi Pohjonen, tfn 071 878 2052, jussi.pohjonen@poliisi.fi