Meddelandearkiv: 2012

Njut av solen med måtta

17.4.2012 10:05

När den ultravioletta strålningen ökar på våren är det viktigt att skydda sig mot överdriven strålning. Fortgående exponering för UV-strålning kan orsaka hudcancer.

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

Meteorologiska institutet, Cancerföreningen i Finland och Strålsäkerhetscentralen vill påminna om hälsoriskerna med ultraviolett strålning när våren är i antågande.

Rätt attityd i solen

Hud som är blek och tunn efter vintern tål inte att utsättas för en plötslig, hög dos UV-strålning och bränns därför mycket lätt på våren. Det är lätt att minska UV-dosen och risken för brännskador genom att vara förutseende och minnas några grundläggande fakta om hur man skyddar sig mot solen.

Huden bör vänjas gradvis vid solen så att dess naturliga skyddsmekanismer, såsom solbränna och förtjockning av de översta hudlagren, hinner skydda huden.

Kläder är det bästa skyddet för huden. Solskyddskrämer kan hindra att huden bränns av UV-strålningen, men vilket skydd de ger beror på solskyddsfaktorn och på hur stor mängd kräm som används. Om krämen nöts bort ska man naturligtvis applicera mera kräm.

Man ska också komma ihåg att skydda ögonen med solglasögon. Det är speciellt viktigt att skydda barnens ögon. Helst ska man använda solglasögon som också skyddar ögonen mot strålning från sidorna.

UV-indexet berättar när man ska skydda sig

Meteorologiska institutets UV-index berättar med en siffra hur skadlig solens UV-strålning är. När UV-indexet är 3 eller högre behöver man skydda huden och ögonen. Vanligtvis överstiger indexet 3 mellan början av maj och slutet av augusti i södra Finland och mellan början av juni och mitten av augusti i norra Finland. Vissa år kan säsongen börja upp till en månad tidigare eller sluta en månad senare.
Det högsta UV-indexvärde som hittills uppmätts i Finland är 7. Stark strålning med ett index på 6–7 brukar uppmätas under 5–15 dagar i juni-juli i södra Finland. Meteorologiska institutet utfärdar en varning om UV-strålningen förutspås bli stark. I länderna kring Medelhavet blir UV-indexet 8–10 mitt på dagen på sommaren. Vid ekvatorn kan UV-indexet vara 12, i bergstrakter till och med 15.
På lång sikt förutspås UV-strålningen minska till följd av den förmodade återhämtningen av ozonskiktet, men än så länge märks det inte. Precisionsmätningarna vid Meteorologiska institutets observatorium i Jokioinen visar snarare att UV-strålningen sommartid har ökat.

Hudcancerfallen ökar alltjämt

Under 2010 insjuknade 2725 personer, 1345 kvinnor och 1380 män, i hudcancer i Finland. Dessa drabbades av melanom eller skivepitelcancer. Därtill insjuknade 12 000–14 000 personer i basalcellscancer, dvs. basaliom. Det finns ingen heltäckande statistik över förekomsten av basaliom.

Melanom är den farligaste typen av hudcancer eftersom den bildar metastaser. Under 2010 konstaterades 1228 nya fall. De drabbade bestod av 637 kvinnor och 591 män. Melanom är också den vanligaste cancerformen bland kvinnor i åldern 20–29. Lika många insjuknar i melanom som i sköldkörtelcancer. I den här åldersgruppen konstaterades 20 fall under 2010.

Ytterligare information:

Strålsäkerhetscentralen, specialforskare Lasse Ylianttila, tfn (09) 759 88 455, lasse.ylianttila@stuk.fi
Meteorologiska institutet, forskare Tapani Koskela, tfn (09) 1929 4154, tapani.koskela@fmi.fi
Cancerföreningen i Finland, överläkare Liisa Pylkkänen, tfn 09 135 33 237, gsm 040 733 5237

www.stuk.fi
UV-indexet: sv.ilmatieteenlaitos.fi/uv-index
www.cancer.fi