Meddelandearkiv: 2018

Driftbojar på Bottenvikens is

13.2.2018 12:08

Isbrytaren Urho har den 12 februari placerat tre Meteorologiska institutets driftbojar på Bottenvikens drivis. Med hjälp av driftbojarna följer man med drivisens rörelser.

Foto: Arctia

Foto: Arctia

Isbojarna är utrustade med GPS-mottagare, med vars platsinformation man kan bestämma isens rörelser. Bojarna mäter också lufttryck och ytvattnets temperatur i det skedet de hamnar i vattnet. Platsinformationen sänds via satellittelefon till Meteorologiska institutet med en timmes mellanrum. Driftinformationen används i realtid av Istjänsten för uppföljandet av isläget, bl.a. till uppdateringen av den dagliga iskartan. Bojarnas data utnyttjas också för verifiering av ismodeller och radarsatellitprodukter.

I slutet av isvintern hamnar bojarna i vattnet, varefter havsströmmarna förr eller senare för dem till den finska eller svenska kusten. Om man hittar en boj, ber vi upphittaren rapportera positionen eller returnera bojen till Meteorologiska institutet för vidare bruk.

Tilläggsinformation:

Isexpert Patrick Eriksson, patrick.eriksson@fmi.fi

Forskare Marko Mäkynen, marko.makynen@fmi.fi

Isläget: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/islaget