Meddelandearkiv: 2012

Halk- och fallolyckor kostar över 600 miljoner euro per år, försäkringsersättningarna inkluderade

12.1.2012 8:06

Halk- och fallolyckor under vintern medför kostnader på upp till drygt 600 miljoner euro.

I summan ingår både ersättningar som betalas genom arbetsolycksfallsförsäkringar, frivilliga olycksfallsförsäkringar respektive olika slags ansvarsförsäkringar och kostnader som orsakas av samhälleliga förluster och ersättningar.
Uppskattningsvis en halv miljard euro av den totala förlusten består av sjukvårdskostnader, förlorade arbetsinsatser och förlorad hälsa. År 2010 betalades genom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersättningar på 135,6 miljoner euro för halk- och fallolyckor, av vilka de flesta inträffade på vintern.

De färska kostnadsuppgifterna visar att halk- och fallolyckor kan betecknas som en finländsk folksjukdom.

- I allmänhet är det en mycket liten del av olyckorna som står för en stor del av ersättningarna. De flesta olyckorna är lindriga och har en rätt liten kostnadseffekt, sade Janne Sysi-Aho, arbetarskyddschef på Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund, då han i dag talade på Pysy pystyssä-kampanjens seminarium i Helsingfors. Temat var hur man rör sig säkert till fots om vintern.
Enligt Sysi-Aho kan ersättningar utbetalas till och med en mycket lång tid efter olyckan.

Krafttag behövs för att minska onödiga kostnader och lidande

En fallolycka kostar i snitt 6 000 euro. Undersökningar visar att var tredje finländare halkar omkull på vintern och av dem är till och med hälften under 30 år gamla.
Årligen behöver upp till 80 000 finländare uppsöka första hjälpen på grund av en fallolycka. Halk- och fallolyckorna står också för ca 30 procent av alla anmälda arbetsolycksfall.
- Vi behöver mångsidiga metoder för att förebygga halk- och fallolyckor i samhället. På vintern kan gemene man bäst motverka halkolyckor genom att följa med fotgängarvädret, välja skor enligt föret och komplettera med halkskydd, upprätthålla en god balans och se till att vägar och gångbanor hålls i skick, betonade Finansbranschens Centralförbunds verkställande direktör Piia-Noora Kauppi i sitt öppningstal på seminariet.

Under vintern meddelas fotgängare om mycket halt väglag. När det är mycket halt, behöver man förutom försiktighet även skor med bra grepp samt hjälpmedel såsom halkskydd. Fotgängarvädret kan man se på varningsida: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar och text-tv sidan 763.

På Pysy pystyssä-seminariet i Helsingfors behandlades de senaste forskningsrönen om hur man rör sig säkert till fots i vinterföre, projekt för att förebygga halkolyckor och, utgående från den senaste statistiken, i synnerhet vilka kostnader olyckorna medför.

Ytterligare uppgifter:

Övermeteorolog Sari Hartonen, tel. (09) 1929 3444, sari.hartonen@fmi.fi

Arbetarskyddschef Janne Sysi-Aho, Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund,
tel. 0404 504232
Kommunikationschef Joona Vuorenpää, ordförande för kampanjen Pysy pystyssä, Finansbranschens Centralförbund, tel. 050 5987 063

Läs mer: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/fotgangarvadret1

Kampanjen Pysy pystyssä (ung. ”Hålls på benen”) främjar säkerheten för fotgängare i vinterföre. Bakom den står aktörerna inom kampanjen för att förebygga olyckor i hemmet: Finansbranschens Centralförbund, utbildningsorganisationen Maanpuolustus, Röda korset, Inrikesministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet, Finlands kommunförbund, Räddningsbranschens centralorganisation i Finland, Centret för hälsofrämjande, Institutet för hälsa och välfärd samt Hjärnskadeförbundet, Meteorologiska institutet, Invalidförbundet, Kommunikationsministeriet, Trafikskyddet, Taitavat suutarit ry, Arbetshälsoinstitutet, Arbetarskyddscentralen och UKK-institutet.
www.kotitapaturma.fi