Meddelandearkiv: 2011

Sodankylä internationella satellitservicestation invigdes

23.11.2011 13:30

Meteorologiska institutets nya satellitmottagningsstation stärker de nordliga och arktiska områdenas miljöobservationer och säkerställer att arbetsplatser inom högteknologi och forskning bibehålls i området. Stationen invigdes officiellt den 23 november.

Bild: Pauli Heikkinen

Bild: Pauli Heikkinen

I och med satellitmottagningsstationen som invigts i Tähtelä i Sodankylä och den effektiva kommunikationstekniken håller Sodankylä på att bli ett internationellt satellitservicecenter. Den nya satellitmottagningsstationen skapar en kommunikationsförbindelse mellan satelliterna och jorden samt mottar observationsmaterial från fjärranalyssatelliter i polarbana.

Förutom mottagning erbjuder Meteorologiska institutet bearbetnings-, arkiverings- och distributionstjänster av materialet för såväl nationella som internationella aktörer. I dagsläget samarbetar forskningscentret redan med bland andra den amerikanska rymdstyrelsen NASA, den europeiska rymdorganisationen ESA och EUMETSAT som styr de meteorologiska satelliterna i Europa.

Observationerna från de arktiska områdena förstärks

Materialet som mottas i Sodankylä kan bland annat användas vid meteorologiska tjänster, för att förutspå översvämningar, för isprognoser samt i sjötrafiken. Mottagning av satellitdata och arkivering av observationer öppnar dörrarna för långa tidsserier och med dem en möjlighet att observera långsamma förändringar. Observationerna som satelliterna producerar medför störst nytta för miljöns tillstånd, förändringar och egenskaper i de nordliga och arktiska områdena samt för kartläggning av riskerna och möjligheterna i samband med dessa.

Mottagning av satellitdata i realtid eller så gott som realtid innebär även stora fördelar för monitorering av snabba och våldsamma fenomen såsom stormar samt för observering av miljöförändringar på stora områden.

– Den nya stationen gör det möjligt att utveckla ett nationellt miljöobserveringssystem som är oberoende av andra länder. Med hjälp av systemet kan man förbereda sig bättre inför miljökatastrofer och farosituationer som orsakas av vädret och klimatet, säger forskningsprofessor och Meteorologiska institutets enhetschef för arktisk forskning Jouni Pulliainen.

Dessutom kan den nya stationen ta emot och bearbeta information från satelliter från hela världen. Till exempel kärnkraftsolyckan i Fukushima, följder av vulkanutbrott och jordbävningar samt den förstörelse flodvågor kan åstadkomma kan övervakas med data som mottas från satelliter. På detta vis kan man få en bättre bild av situationen för ett snabbare och effektivare beslutsfattande samt för att hjälpa finländare i det drabbade området.

Högteknologiskt kunnande i Lappland

Förstärkningen av satellitstationen garanterar att högteknologiska- och forskningsarbetsplatser skapas och bibehålls i Lappland. Investeringarna i Sodankylä är en av Meteorologiska institutets största investeringar i IT- och observeringsanläggningar.

Stationens grad av automatisering är hög och dess kapacitet räcker till för att stöda de flesta nuvarande och planerade satelliterna. Grunden för stationen är en Cassegrain-antenn för X-frekvensområdet vars huvudreflektor har en diameter på 7,3 meter. Huvudreflektorns mittpunkt har höjts ungefär tio meter över marken för att få en fri horisont och för att uppnå den optimala kontakttiden.


Mer information:

Meteorologiska institutets enhetschef för arktisk forskning, forskningsprofessor Jouni Pulliainen, tfn 050 589 5821
Meteorologiska institutets forskare Petteri Ahonen, tfn 040 199 0574, petteri.ahonen@fmi.fi