Meddelandearkiv: 2017

Året 2017 blir ett av de tre varmaste åren i mäthistorien

6.11.2017 17:32

Enligt en uppskattning som meteorologiska världsorganisationen WMO offentliggjorde i samband med öppningen av FN:s klimatkonferens i Bonn (COP23) kommer året 2017 att placera sig bland de tre varmaste åren i mäthistorien.

Bild: Shutterstock

Bild: Shutterstock

Enligt meteorologiska världsorganisationen WMO kommer detta år att placera sig bland de tre varmaste åren i mäthistorien. År 2017 beräknas medeltemperaturen globalt vara 1,1°C högre än under den förindustriella tiden. De slutliga uppgifterna fås vid årsskiftet när alla observationsdata har analyserats.

Klimatförändringen hemsöker särskilt utvecklingsländer

"I år har vi fått bevittna exceptionella väderfenomen, till exempel temperaturer på över 50 grader i Asien, rekordartade orkaner i Karibien och på Atlanten samt förödande monsunöversvämningar som har påverkat miljontals människors liv", påminner WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas. Sådana extrema fenomen påverkar särskilt de allra mest utsatta länderna.

Ordförandelandet för klimatkonferensen i Bonn är Fiji. Under förhandlingarna driver små Stillahavsöar som Fiji de mest ambitiösa lösningarna, eftersom länderna har sämre beredskap för att klara av betydande väderfenomen och naturkatastrofer och eftersom till och med hela deras existens står på spel.

Meteorologiska institutet har samarbetat på internationell nivå i väder- och klimatbranschen i olika delar av världen. För närvarande pågår projekt precis i de områden där extrema väderfenomen har orsakat förödelse även i år, bl.a. på öar i Karibien, i Anderna och i Nepal. Efterfrågan på finländskt toppkunnande är ännu större än tidigare.

 "Den ökade medvetenheten och den offentliga debatten om klimatförändring och extrema väderfenomen har ytterligare ökat intresset för tjänster som tillhandahålls av nationella meteorologiska institut. För att anpassa sig till klimatförändringen krävs större beredskap för att klara av farliga väderfenomen när klimatet beter sig på ett annat sätt än tidigare", säger enhetschef Harri Pietarila vid Meteorologiska institutet.

Ytterligare information:

Klimatförändring:
Enhetschef Ari Laaksonen, tfn 040 513 7900, ari.laaksonen@fmi.fi

Internationellt utvecklingssamarbete:
Enhetschef Harri Pietarila, tfn 050 337 8224, harri.pietarila@fmi.fi

https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/42433dde-827f-485e-9fa9-45b49fbfa317/globaalit-paastot.html

WMO:s meddelande i sin helhet:
https://public.wmo.int/en/media/press-release/