Meddelandearkiv: 2011

Omväxlande sommar i havsområdena

31.8.2011 6:58

Havsvattnets yttemperatur i kustområdena i Finska viken var i juli och början av juni betydligt högre än medelvärdet för tidpunkten. I slutet av augusti börjar havet småningom svalna.

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

Enligt Meteorologiska institutet var sommaren i de finska kustområdena omväxlande. I början av juni steg havsvattnets temperatur ställvis snabbt till årtiondets rekordvärden för tidpunkten, 18–20 grader. Temperaturen slutade dock att stiga till följd av uppvällning, som ställvis ledde till att temperaturen på ett par dagar sjönk till bara 6 grader. Vid uppvällning skuffar vinden det varma ytvattnet intill stranden ut till öppna havet. Då ersätts det borttransporterade varma vattnet med kallare vatten från djupare skikt. Uppvällning kan leda till att temperaturen sjunker mycket snabbt.
Havsvattnets temperatur i Bottniska viken steg i början av juli snabbt tillbaka till samma värden som i mitten av juni. Men till följd av en ny uppvällning sjönk temperaturen lika snabbt igen. I Finska viken fortsatte temperaturen att stiga fram till mitten av juli. Även i Bottniska viken var uppvällningens inverkan sist och slutligen kortvarig, och temperaturen steg igen snabbt fram till mitten av juli, till över 20 grader.

I mitten av augusti uppvisade temperaturen åter normala värden

Enligt Meteorologiska institutet var ytvattnets temperatur i Finska vikens kustområden i juli och början av augusti betydligt högre än medelvärdet för tidpunkten, rentav 22 garder. I mitten av augusti var temperaturen tillbaka i normalvärden.
I Skärgårdshavet visade ytvattentemperaturen inte så stora svängningar som i de övriga havsområdena, men även där var temperaturen i mitten av juni och början av juli ovanligt hög, ca 20 grader. Temperaturen slutade stiga och kom snabbt ner till följd av uppvällning och visade efter detta typiska värden för månadsskiftet juli-augusti, ungefär 18–19 garder.
Efter mitten av augusti har ytvattentemperaturerna åter motsvarat medelvärdet för det senaste årtiondet, vid Bottenvikens kust ca 16 grader, i övriga områden ca 18 grader. Utanför Brahestad och Jakobstad i Bottenviken förekom mycket kraftig uppvällning i slutet av juli och ytvattentemperaturen sjönk på ett par dagar med nästan 10 grader. Under augusti steg temperaturen något från det låga värdet, som ställvis var årtiondets lägsta temperatur för tidpunkten, närmare medelvärdet och var ca 14 grader. I slutet av augusti börjar havet småningom svalna.

Mer information:

Ledande forskare Pekka Alenius, tfn 050 439 2887, pekka.alenius@fmi.fi

Yttemperaturprognos:
http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/yttemperaturprognos