Meddelandearkiv: 2017

Mätningar av växthusgaser i rymden är just nu ett hett ämne – toppforskare samlas för första gången i Helsingfors

5.6.2017 16:04

Med mätningar från satelliter blir det i framtiden ännu enklare att förtydliga hur de statligt överenskomna utsläppsminskningarna för växthusgaser ska genomföras.

Atmosfärens växthusgaser mäts än mer med satelliter. Målsättningen är att satelliter i framtiden även ska kunna användas till att ingå och övervaka klimatavtal. De första stegen i den här riktningen är precis tagna: i Meteorologiska institutets undersökning har storstäders koldioxidutsläpp kunnat upptäckas från rymden. Det finns dock många utmaningar för satellitmätningarna, särskilt inom det arktiska området.

Upptäckter med satelliter även från det arktiska området

Meteorologiska institutets professor Johanna Tamminen betonar satelliternas betydelse för globala upptäckter. "Till exempel inom det arktiska området finns det mycket terräng som det inte går att få markytsmätningar från. Dock finns det viktiga frågor för just det arktiska området, särskilt om metankällor. Det arktiska området är en utmaning även för nuvarande satelliter, på grund av den långa mörka perioden. För att kunna tolka mätningarna behövs vetenskapligt samarbete." Tamminen påminner också om att satelliterna även kan upptäcka utsläpp av växthusgaser som inte rapporterats. Satelliternas mätningsprecision utvecklas ständigt, men utvecklingsarbetet kräver ett starkt internationellt samarbete. Satelliternas precision och närmsta framtid är också centrala teman som kommer att presenteras på mötet som anordnas av Meteorologiska institutet och som samlar toppforskare inom området till Helsingfors.

Meteorologiska institutet anordnar den 6–8.6 en internationell konferens om satellitmätningar av växthusgaser. I konferensen deltar över 160 forskare från bl.a. Europeiska rymdorganisationen ESA, USA:s Nasa samt rymdorganisationerna i Japan och Kina. Den årliga konferensen anordnas nu för 13:e gången, men för första gången i Finland. Vetenskapskonferensen är en del av Finlands 100-årsjubileum.

Mer information: 

Professor Johanna Tamminen, tfn 0407378733

Forskningsdoktor Hannakaisa Lindqvist, tfn 0407255651

Konferensens webbplats: http://iwggms13.fmi.fi/