Tyvärr har vi tekniska problem med väderprognoser. Vi arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt.

Meddelandearkiv: 2017

Programmet Copernicus tillhandahåller havstjänster för alla europeiska hav

21.4.2017 16:54

Havstjänsten Copernicus är en del av EU:s program Copernicus, vars syfte är att producera data och information som är tillgängliga för alla öppet och avgiftsfritt. Havstjänsten som grundar sig på in-situ- och satellitobservationer omfattar alla havsområden i Europa.

Vågprognoser blir tillgängliga idag

Den nyaste egenskapen i havstjänsten Copernicus är vågprognoser och de är tillgängliga från och med den 19 april 2017. Havsprognoserna för Östersjöområdet produceras av konsortiet BAL FMC (Baltic Monitoring and Forecasting Centre). Till konsortiet hör förutom Meteorologiska institutet danska DMI, svenska SMHI, tyska BSH och estländska MSI.

Meteorologiska institutet producerar vågprognoserna för Östersjöområdet som en del av konsortiet BAL MFC. Vågprognosen räknas för hela Östersjöområdet med en havsmils (ca 1,85 km) upplösning. Prognosen omfattar två dygn och prognosen uppdateras två gånger per dygn. Basparametrarna som beskriver sjögången, till exempel betydande våghöjd, vågornas riktning och vågens period, är tillgänglig i tjänsten med en timmes tidupplösning. Via tjänsten fås också arkiverade data för två år bakåt.

I vågprognossystemet för Östersjön har Östersjöns särdrag beaktats, till exempel stränderna i skärgårdarna i de norra delarna och istäcket under vintern. Istäcket påverkar vågornas storlek eftersom det ändrar det avstånd under vilket vinden kan få vågorna att växa. Under isvintern uppdaterar vågprognosen den aktuella isinformationen med hjälp av iskartan i Meteorologiska institutets Istjänst. Skärgården skyddar kustområdena mot tuffare vågförhållanden på det öppna havet. Att vågorna försvagas med anledning av skärgården har beaktats i prognoserna även i områden där öarna och skären är betydligt mindre än modellens upplösning.

Vem som helst kan utnyttja vågprognoserna

Vem som helst kan utnyttja vågprognostjänsten Copernicus. I tjänsten uppdateras prognosen två gånger per dygn och prognosens längd är två dygn. Som en prognos för hela Östersjön har den en tätare upplösning än den vågprognosmodell som för närvarande finns på Meteorologiska institutets webbplats. "Meteorologiska institutets vågtjänster kommer också att uppdateras under sommaren/hösten så att de baserar sig på denna modell med tätare upplösning", berättar gruppchef Laura Tuomi. I havstjänsten Copernicus finns det för varje produkt även information om produktens kvalitet, dvs. beträffande prognosmodellerna om prognosens exakthet samt anvisningar och handledning i användningen av tjänsten och produkterna.


Mer information om havstjänsten Copernicus finns på adressen marine.copernicus.eu.

Mer information:


Gruppchef Laura Tuomi, tfn 029 530 6404, laura.tuomi@fmi.fi

Forskare Tero Siili, tfn 029 539 2018 , tero.siili@fmi.fi