Meddelandearkiv: 2014

Farkost landade framgångsrikt på kometyta

12.11.2014 19:07

Philae-landaren som skickades iväg från kometsonden Rosetta på förmiddagen landade efter en 7 timmars färd på kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko. Landningsplatsen är belägen på toppen av den mindre halvan av kometens dubbla kärna.

Kuva: ESA

Kuva: ESA

Det första som tog kontakt med kometens yta var en mätanordning tillverkad av Meteorologiska institutet, som ska mäta vattenhalten i kometen. Enligt rådande uppgifter har mätanordningen och Philaes massminnesenhet som tillverkats av Meteorologiska institutet fungerat enligt förväntningar.
Massminnesenheten hanterar alla insamlade data för överföring till moderskeppet och vidare till jorden.

"En lyckad landning är ett stort framsteg, för man har aldrig tidigare landat på en komet. Meteorologiska institutet har en stor roll i projektet, så det här visar samtidigt starkt det finländska kunnandet", konstaterar Minna Palmroth, forskningsprofessor vid Meteorologiska institutet.

Förutom PP-enheten som mäter vattenhalten i kometen har Meteorologiska institutet också tillverkat Philaes massminnesenhet, som hanterar alla insamlade data för överföring till moderskeppet och vidare till jorden.

Kometen studeras fram till mars 2015

De första bilderna och landningsmätningarna sändes direkt till Rosetta-sonden via en aktiv radioförbindelse. Bilderna var tillgängliga på jorden redan före den lyckade landningen kunde bekräftas.
Under landningen tog både Rosettas kameror och Philaes CIVA-kamera flera bilder, varav den första togs direkt efter separationen kl. 10.35. Ett flertal olika enheter utnyttjade den långa landningstiden för att studera kometens närmiljö och utföra kalibreringar.

Detaljerade bilder av landningen tagna av ROLIS-kameran väntas bli tillgängliga senare i natt, efter att kontrolldatorn har konfigurerat sina inställningar på nytt för funktioner på kometens yta.
"Under denna tid börjar alla enheter utföra förinställda mätningar, som fortsätter ända tills huvudbatteriet tar slut den 14 november. Efter det laddas Philaes laddningsbara batterier av solceller på landarens alla sidor, varefter operationen förhoppningsvis kan fortsätta fram till mitten av mars 2015", berättar Walter Schmidt, forskningsansvarig vid Meteorologiska institutet.

Resultaten ger mer information om hur mycket av kometens ytskikt är vattenis på olika djup, hur kometens svans uppstår och hur kometen växelverkar med solvinden. Denna information hjälper att bättre förstå kometers utveckling i det förflutna och hur kometer beter sig, i händelse av att en komet skulle hamna i kollisionskurs med jorden.

Ytterligare information:


Enhetschef Minna Palmroth, tfn 040 5311 745, minna.palmroth@fmi.fi

http://ilmatieteenlaitos.fi/rosetta

http://rosetta.esa.int/

Meteorologiska institutet följer med situationen också på Twitter twitter.com/IlmaTiede