Meddelandearkiv: 2014

Havsvattnen lite varmare än i genomsnitt

4.11.2014 8:58

Meteorologiska institutets Istjänst har inlett vintersäsongen med att publicera de första ytvattentemperaturkartorna. Istjänstens huvudsakliga uppgift är att under vintern erbjuda uppdaterad isinformation för sjöfartens behov.

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

För tillfället varierar ytvattentemperaturen på de finska havsområdena från ca två grader längs Bottenvikens norra stränder till ca tio grader på Egentliga Östersjön. Jämfört med långtidsmedeltalen är havsvattnets temperatur nu omkring en grad varmare än vanligt.

Den kommande isvintern kan bli mild

Istjänstens jourverksamhet inleds i månadsskiftet oktober-november, i slutet av båtsäsongen. Från och med början av november utges ytvattentemperaturkartorna på måndagar och torsdagar. Då det bildats så mycket is att sjöfarten försvåras, börjar iskartorna utges dagligen. Istjänstens huvudsakliga uppgift är att dagligen rapportera om isläget och om hur det ändrats från föregående dag. Vinterns sista israpport publiceras vanligen mot slutet av maj.

"I det här skedet av hösten är det mycket svårt att utgående från ytvattentemperaturerna förutspå hurudan isvintern blir. På Meteorologiska institutet har vi nu startat ett försök där vi redan på senhösten gör prognoser över hur isläget utvecklas under vintern. På basis av prognosen som gjordes i början av oktober skulle denna vinter bli aningen mildare än i medeltal", säger isexpert Jouni Vainio.

Istjänsten efterlyser nya isobservatörer från kustorterna. "En isobservatör följer med isläget på sitt område med att en gång i veckan rapportera om sina observationer till istjänsten. I observationerna ingår mätning av istjockleken på en överenskommen plats och en allmän beskrivning av isläget i området. Vi behöver nya isobservatörer närmast för våra observationspunkter i Kalajoki, Tahkoluoto och i Porkala", säger isexpert Patrick Eriksson.

Tilläggsinformation:

Isexpert Patrick Eriksson, tfn. 050 535 0712, patrick.eriksson@fmi.fi