Meddelandearkiv: 2014

April var varmare och torrare än vanligt

6.5.2014 14:06

April var varmare än genomsnittet i hela landet. Det regnade också mindre än vanligt med undantag av Lappland.

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

Enligt meteorologiska institutet var medeltemperaturen i april 2014 högre än vanligt i hela landet. Avvikelsen från långtidsmedelvärdet var i största delen av landet 1...2 grader, men i Kajanaland, i den norra delen av Norra Österbotten och i östra Lappland var den mindre än en grad. Medeltemperaturen varierade från +4 i landets södra del till -1 i mellersta Lappland och Lapska armen.
Varmast var det i slutet av månaden den 21 och 22, då temperaturen ställvis steg till 20 grader i landets södra och mellersta del. Den högsta temperaturen 20,4 °C mättes den 21 i Kimitoön.  Också den 27 nåddes 20-gradersgränsen när man i Salo uppmätte jämnt 20,0 °C. Månadens lägsta temperatur -24,0 °C uppmättes den 4 i Naruska i Salla.

I början av månaden hade den termiska våren börjat i största delen av landets södra och mellersta del, och den började före utgången av månaden i resten av landet med undantag av den Lapska armen. Den termiska växtperioden började i slutet av månaden i landets södra och mellersta del.

Lite nederbörd i april

Nederbördsmängden i april var mindre än vanligt i största delen av landet. Mer än vanligt regnade det endast i delar av Lappland. I stora delar av landets södra och mellersta del blev nederbördsmängden mindre än hälften av det vanliga. Allmänt regnade det 10–40 millimeter i April. I landets östra del och i de österbottniska landskapen blev nederbördsmängden mindre än 10 millimeter, medan det i den Lapska armen regnande mer än 50 millimeter. Av enskilda observationsstationer regnande det mest i Kilpisjärvi i Enontekis, där månadens nederbördsmängd steg till 54 millimeter. Minst, d.v.s. 3,9 millimeter, regnade det i Savonranta i Savonlinna. Den största dygnsnederbörden, 24,1 millimeter, mättes den 28 i Kenttärova i Kittilä.

Mindre snö än vanligt

I slutet av månaden fanns det snö norr om linjen mellan Kajanaland och Pello, m.a.o. var snötäcket mindre än vanligt. I Mellersta och Norra Lappland fanns det på många håll fortfarande mer än en halv meter snö.  I Kilpisjärvi fanns det i slutet av månaden fortfarande 133 cm snö när månadens största snödjup hade uppmätts till 158 cm den 5 och 6 på samma ställe. Också i Kenttärova i Kittilä nådde man enmetersgränsen i slutet av månaden, när man där mätte ett snödjup på 103 cm. En kraftig snöstorm den 29 i mellersta Lappland gjorde att snödjupet ställvis ökade med 30 cm på ett dygn.

Ytterligare information:

Väderstatistik för april: http://ilmatieteenlaitos.fi/huhtikuu
Vårstatistik http://ilmatieteenlaitos.fi/kevattilastot

Väderstatistik från klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)
Väderprognos från jourhavande meteorolog 24 h/dygn, tfn 0600 1 0600 (4,01 e/min + lna)