Meddelandearkiv: 2016

Hoppet om att få väderinformation från två ställen på Mars yta sinar

22.10.2016 15:26

Europeiska rymdorganisationen ESA:s rymdsond ExoMars Schiaparelli landade på Mars 19.10. klockan 17.48, men man har inte lyckats få kontakt med landaren efter landningen. I landaren fanns forskningsutrustning från Meteorologiska institutet, och avsikten var att mäta tryck- och fuktförhållandena i Mars atmosfär med den.

Bild: ESA

Bild: ESA

Schiaparelli, som väger ca 600 kilogram, nådde Mars yta efter en rymdfärd på ungefär sju månader. Man känner till att landningen lyckades åtminstone ända fram till att fallskärmen utlöste sig. Information från landaren upphörde att komma in ca 50 sekunder före den förväntade landningen. I detta skede hade bromsraketerna redan varit igång i ett par sekunder och fallskärmen borde ha lossnat. Efter dessa sista skeden av landningen har man inte längre fått in radiosignaler från landaren. "Det är ännu inte helt klart vad som hände", berättar forskare Timo Nikkanen vid Meteorologiska institutet. Såväl Mars Express som satelliterna TGO och MRO fortsättar att lyssna till signaler under de kommande dagarna, och de är färdiga att motta data från Schiaparelli om radiokontakten återskapas.

Schiaparelli-landarens moderfarkost (TGO – Trace Gas Orbiter) har däremot lyckats gå in i omloppsbana kring Mars och kommer att fortsätta att studera planeten uppifrån de följande fem åren.

"Vi kommer att lära oss mycket av landningen i går, bara vi får analyserat landarens telemetriuppgifter. Meteorologiska institutet kommer också att få nyttig information om hur väl de nya teknologierna fungerade. "Vi vet nu att DREAMS-P:s nya tryckgivare och mätningsdator klarar av färden till Mars och att de kan användas med gott mod i ExoMars 2020-landaren och övriga kommande Marslandare", konstaterar forskare Timo Nikkanen,

Landarens viktigaste uppgift var att testa den landningsteknik som kommer att användas då den första europeiska Marsfordonet landar på Mars år 2020. Meteorologiska institutet kommer att förse även ExoMars 2020-landaren med mätutrustning.

Trycket och fukthalten i atmosfären kring Mars mäts med finska instrument

Ombord på Schiaparelli-landaren fanns DREAMS-forskningsutrustning, som fanns med för att göra observationer av atmosfären i Mars. I DREAMS ingår instrumenten DREAMS-P och DREAMS-H, som mäter atmosfärens tryck och fuktighet, och dessa instrument har tagits fram vid Meteorologiska institutet. Inne i tryck- och fuktinstrumenten färdas upp till Mars även givarteknologi från det finska företaget Vaisala Oyj.  Meteorologiska institutet har tidigare styrt liknande instrument bl.a. på NASA:s Marsfordon Curiosity (2012–)och landaren Mars Phoenix (2008).
"Det ser tyvärr ut som att vi inte kommer att få samtidiga tryck- och fuktmätningar från två olika ställen på Mars yta. Men NASA:s Curiosity fungerar och gör mätningar fortfarande, så vi får hela tiden mätdata från ett ställe åt gången. Det skulle ha varit inressant att få simultana uppgifter från två olika ställen", säger Nikkanen.

Meteorologiska institutet kommer att förse ESA:s ExoMars 2020-landare och NASA:s Mars 2020-fordon med motsvarande tryck- och fuktmätinstrument, och framställningen av dem är redan i full gång.

ExoMars består av två delar

ExoMars 2016-sonden består av moderfarkosten (TGO – Trace Gas Orbiter), som söker sig till en omloppsbana kring Mars, samt av Schiaparelli-landaren, som landar på Mars yta. ExoMars är ESA:s och den ryska rymdorganisationen Roscosmos gemensamma tvådelade Mars-forskningsprogram. ExoMars 2016-sonden består av moderfarkosten (TGO – Trace Gas Orbiter), som söker sig till en omloppsbana kring Mars, samt av Schiaparelli-landaren, som landar på Mars yta. Huvudsyftet med TGO-sonden är att undersöka utgående från omloppsbanan förekomsten av metan och andra gaser i låga halter på Mars och att lokalisera källorna till dessa gaser. Ett klart fynd av metan skulle vara ett tecken på endera elementär organisk verksamhet eller geologisk aktivitet på planeten. 

Mer information:

Forskningsansvarige Walter Schmidt, tfn 050 324 3107, walter.schmidt@fmi.fi

Forskare Timo Nikkanen, tfn 040 764 8091, timo.nikkanen@fmi.fi

Äldre forskare Maria Genzer, tfn 029 539 4724, maria.genzer@fmi.fi

ESA:s video av landningen: https://www.youtube.com/watch?v=s3WCtJt46qU