Meddelandearkiv: 2014

Februari var ovanligt mild och snöfattig i stora delar av landet

4.3.2014 7:13

Februari var ovanligt mild i mellersta och norra Finland. På grund av den kalla perioden i januari blev hela vinterns medeltemperatur endast ställvis sällsynt mild.

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

Enligt Meteorologiska institutet varierade månadens medeltemperatur från noll grader i sydvästra delen av landet till -5 grader i norra Lappland. I stora delar av landet var februari 6-8 grader mildare än vanligt, i norr ställvis till och med dryga nio grader ovanför medelvärdet.

Februari var ovanligt mild i mellersta och norra Finland. Sedan 1900 har man endast år 1990 upplevt en mildare februari. I den södra delen av landet var månaden ovanligt mild, och senaste gången man upplevt en mildare februari var 2008. I söder var februari mild även 1989 och 1974.
Månadens högsta temperatur var 8,1 grader som mättes på Björneborg Järnvägsstation den 24:e, och den lägsta temperaturen var -37,5 grader på månadens första dag i Kiutaköngäs i Kuusamo.

Nederbördsmängden nära medelvärdet

Nederbördsmängden under februari varierade från knappa 20 millimeter i nordöstra Lappland till cirka 60 millimeter i Havslappland. I stora delar av landet var nederbördsmängden ganska normal. Jämfört med långtidsmedelvärdet var det torrast i den sydvästra delen av landet samt i nordöstra Lappland, medan det regnade lite mer än vanligt i norra Österbotten, västra Lappland och Kajanaland.

Ovanligt lite snö i stora delar av landet

Snödjupet minskade under februari i landets södra och mellersta del. I slutet av månaden fanns det knappt någon snö på marken i landets södra och västra del, och också i öst fanns det i huvudsak bara från några centimeter till cirka 20 centimeter snö. Snösituationen var ovanlig söder om linjen från Uleåborg till norra Karelen, med undantag av kusttrakterna, och på tiotals långlivade observationsstationer fanns det vid månadsskiftet mindre snö än någonsin sedan man började med mätningarna.
I Kajanaland, Koillismaa och Lappland fanns det tiotals centimeter snö, och snödjupen låg nära långtidsmedelvärdet eller ställvis ovanför det. Vid månadsskiftet fanns det mest snö i Kilpisjärvi, där snödjupet var 104 centimeter.

Vintern var mildare än i medeltal

Medeltemperaturen för vintermånaderna, d.v.s. december-februari, växlade mellan noll i den sydvästra skärgården till cirka -10 grader i norra Lappland. Vintern var mildare än i medeltal i hela landet, ställvis i landets mellersta och norra del ovanligt mild. Vintermånadernas medeltemperatur var 2-4 grader ovanför medelvärdet i nästan hela landet. Både december och februari var tydligt mildare än vanligt, men de kall januari sänkte vinterns medeltemperatur.
Nederbördsmängden för vintermånaderna steg till att ligga mellan cirka 80 millimeter i norra Lappland och över 200 millimeter i Kajanaland. I södra delen av landet och norra Lappland var nederbördsmängden mindre än vanligt, men i och med en särskilt regnig december blev regnsumman ovanligt stor i norra Österbotten, Kajanaland och Havslappland.

Mer information:

http://ilmatieteenlaitos.fi/helmikuu