Meddelandearkiv: 2014

Vintern började i hela landet i januari

7.2.2014 12:44

Januari var väldigt tudelad vad temperaturen beträffar. Efter en mild början på månaden blev vädret kallare, ställvis rentav ovanligt kallt. Den termiska vintern började äntligen även i de sydligaste delarna av Finland den 11 januari.

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

Enligt Meteorologiska institutet varierade medeltemperaturen för januari mellan cirka -6 grader på Åland och i sydvästra skärgården och cirka -15 grader i nordligaste Lappland. Jämfört med långtidsmedelvärdet var medeltemperaturen lägre än vanligt i största delen av landet för första gången sedan i juli i fjol. Det var bara vid Bottenvikens kust som temperaturen låg nära långtidsmedelvärdet. De största avvikelserna förekom i landets sydvästra del och i nordligaste Lappland, där det var drygt två grader kallare än normalt.
Månadens medeltemperatur beskriver inte temperaturförhållandena särskilt väl, eftersom månaden var klart tudelad vad temperaturen beträffar. De första tio dagarna var exceptionellt milda för årstiden, medan slutet av månaden ställvis var rentav ovanligt kall.  Den termiska vintern började äntligen även i de södraste delarna av Finland den 11 januari. Månadens högsta temperatur, 6,1 grader, uppmättes i Långnäs hamn på Åland den 8 januari. Månadens lägsta temperatur, -40,7 °C, uppmättes i Kevojärvi i Utsjoki den 20 januari. Senast temperaturen sjönk under -40 var för nästan två år sedan, i februari 2012.

Ställvis exceptionellt lite nederbörd i landets mellersta delar i januari

Nederbördsmängden under januari steg till dryga 30 millimeter i de sydligaste delarna av landet och i delar av Södra Lappland och till dryga 50 millimeter i landets sydvästligaste del. I en del landskap i Österbotten och Mellersta Finland var nederbörden dock mindre än 10 millimeter. Jämfört med långtidsmedelvärdet fick största delen av landet mycket mindre nederbörd än normalt, i landets mellersta delar och i Norra Lappland mindre än hälften av den normala nederbördsmängden. Landets mellersta delar fick i allmänhet ovanligt, på sina håll rentav exceptionellt lite nederbörd. Tidigare har det varit lite nederbörd i januari bland annat åren 1972, 1987, 1996 och 2006. Av de enskilda observationsstationerna fick Tvärminne i Hangö den största nederbördsmängden, 55,3 millimeter. Minst nederbörd, 6,1 mm, kom det i Möksy i Alajärvi. Den största dygnsnederbörden, 16,7 millimeter, uppmättes den 7 januari på Utö i Pargas. 

Snöfattigt slut på januari i södra och mellersta delarna

Vid månadens slut fanns det snö i hela landet, fastän det i landets södra och mellersta delar i allmänhet fanns mindre än 10 centimeter, på många håll rentav mindre än fem centimeter snö. I synnerhet i Norra Karelen, Norra Savolax och i södra delen av Norra Österbotten fanns det exceptionellt lite snö för årstiden. Mest snö fanns det i Lapska armen, och det största snödjupet på 96 centimeter uppmättes i Kilpisjärvi i Enontekis. Det fanns också mycket snö i Mellersta Lappland och Koillismaa, där det i allmänhet fanns över 60 centimeter snö.

Mer information:

Väderstatistik för januari: http://ilmatieteenlaitos.fi/tammikuu