Meddelandearkiv: 2016

Somrig maj månad avslutade en exceptionellt varm vår

6.6.2016 16:21

Medeltemperaturerna för såväl maj som hela våren var ställvis exceptionellt höga.

Enligt Meteorologiska institutets statistik var temperaturen för maj i stora delar av landet 3–5 grader högre än vanligt. Med undantag av landets västra del var avvikelsen exceptionellt stor, det vill säga den upprepas i genomsnitt en gång per 30 år. Därtill slogs rekordet för medeltemperaturen för maj vid cirka 20 observationsstationer. I landets västra del var maj ovanligt varm, det vill säga så pass varm som den är i genomsnitt en gång per 10 år.

Månadens högsta temperatur, 27,7 °C, uppmättes i Åbo den 31 maj och den lägsta temperaturen, -5,2 °C, på fjället Saana i Kilpisjärvi den 20 maj. I hela landet förekom det sex dagar med högsommarvärme, vilket är dubbelt jämfört med långtidsmedelvärdet. Årets första dag med högsommarvärme var den 10 maj medan denna dag ifjol inföll först den 29 juni.

I maj var nederbörden störst i Vasaregionen samt i området som sträcker sig från Kajanaland till Södra Lappland. Vid observationsstationerna uppmättes den största regnmängden i Klemetsö i Vasa, där det regnade 73,2 millimeter. Största andelen av nederbörden kom den 25, varvid månadens största dygnsnederbörd var 51, 5 millimeter. Det regnade klart mindre än normalt i området från landets sydöstra del till Mellersta Österbotten, där nederbördsmängden var klart under hälften av det normala. Minst, det vill säga 7,3 millimeter, regnade det i Gumtäkt i Helsingfors.

Antalet markblixtar i maj var cirka 4 800, vilket är lite över hälften av medelvärdet. Den årliga variationen i Finland är dock stor, eftersom det i maj 2014 observerades 26 000 markblixtar, medan antalet ifjol var endast 350.

Exceptionellt varm vår i största delen av landet

Våren, det vill säga mars–maj, var på många ställen i landets östra och norra del exceptionellt varm eller till och med rekordvarm, medan avvikelsen var 2–3 grader högre än normalt. I landets västra del var våren ovanligt varm med en avvikelse på lite under två grader.

I vår var nederbörden i stora delar av landet mindre än vanligt och i delar av Norra Lappland till och med ovanligt låg. Mest regnade det i zonen som sträcker sig från landets sydöstra del till Vasa samt i Södra Lappland.

Ytterligare information:
Väderstatistik på Vädertjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)
Väderprognos av tjänstgörande meteorolog 24 h/dygn tfn 0600 1 0600 (4,01 e/min + lna)

Klimat: Vädret under de senaste 30 dygnen