Meddelandearkiv: 2016

WHO: Luften i Finland tredje renast i världen

25.5.2016 7:48

Luftkvaliteten i Finland är tredje bäst i världen, rapporterar Världshälsoorganisationen WHO. Lappland hör till de renaste platserna i världen.

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

Uppgifterna härstammar från en omfattande databas publicerad av WHO. I databasen har man samlat information om småpartikelhalter på 3000 orter i hundra olika länder 2008–2014. Utöver Finland toppar Sverige, Island och Estland listan på de länder i Europa där luften kan klassas som ren, vilket innebär en småpartikelhalt på mindre än 10 µg/m3. I global befinner sig bl.a. Kanada, Australien och Nya Zeeland i samma toppklass.  

Länder med sämst luftkvalitet – det vill säga länder där de högsta partikelhalterna har uppmätts – finns i Mellanöstern, Fjärran Östern och i Afrika. Länder i dessa områden har partikelhalter som är tio gånger högre i jämförelse med de länder som har de lägsta halterna. Årliga halter på över hundra mikrogram (100 µg/m3) har uppmätts bl.a. i Riyadh i Saudi Arabien, i Delhi i Indien, I Bamenda i Kamerun, i Baoding i Kina och i Peshawar i Pakistan.

Toppvärden vid mätstationen i Pallas

En av de platser där man uppmätt den renaste luften i världen är Meteorologiska institutets mätstation på Sammaltunturi i Pallas. Luften i Hafnarfjordur på Island och i Te Anau i Nya Zeeland ligger i samma renhetsklass, under 4 µg/m3.

"Man bör beakta att mätresultaten i utvecklingsländer kan vara osäkra eftersom mätinstrumenten där inte alltid är helt pålitliga och det görs så få mätningar att mätningarna inte är särskilt representativa för området", påpekar Pia Anttila, forskare vid Meteorologiska institutet. 

Luftföroreningar ett stort problem i utvecklingsländer

Utredningen pekar ändå på de stora problem med luftkvalitet som utvecklingsländerna brottas med. WHO har definierat 10 µg/m3 som riktvärde för småpartiklar. "Värdet överskrids i över tvåtusen städer. I miljonstäderna i vissa asiatiska och afrikanska länder är mängden människor som utsätts för luftföroreningar enorm", konstaterar Anttila.

I utredningen deltog 22 finländska städer (Brahestad, Kuopio, Lojo, Jyväskylä, Valkeakoski, Kajana, Vasa, Imatra, Björneborg, S:t Michel, Vederlax, Kouvola, Harjavalta, Åbo, Kotka, Uleåborg, Lahtis, Jakobstad, Hyvinge, Villmanstrand, Vanda, Helsingfors, Tammerfors) samt Meteorologiska institutets mätstationer i Pallas/Muonio och Vederlax. Mätningarna i Finland gjordes 2014.

De bästä länder / småpartikelhalter
Källa: WHO 2016

Ytterligare information:

Ambient Air Pollution Database, WHO, May 2016. http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-rising/en/

Specialforskare Pia Anttila, tfn 050 368 6420, pia.anttila@fmi.fi

Reportrar får åka till Pallas mätstation den 6 och 7 september. Meteorologiska institutets information ger närmare uppgifter om resan, tfn 050 530 3871, viestinta@fmi.fi.