Meddelandearkiv: 2016

Islägesbevakningen avslutas för säsongen

12.5.2016 10:40

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

Istjänsten på Meteorologiska institutet ger idag ut vintersäsongens sista iskarta och israpport. Islägesbevakningen avslutades tidigare än vanligt, dock inte rekordtidigt. Även vintern 2007/08 utgavs den sista iskartan den 12 maj. Senaste vinter avslutades så tidigt som 7 maj, vilket är det tidigaste avslutningsdatumet i statistiken.

Den gångna vintern antecknas i statistiken som mild. Vinterns största isutbredning bevittnades tämligen tidigt, den 22 januari, efter en tre veckor lång köldperiod. Då förekom det is på en yta av 110 000 km². "Efter den dagen blev vädret mildare, vindarna blev sydliga och tryckte ihop isfälten. De korta köldknäppar som följde under resten av vintern fick inte ismängden att öka dess mera", säger isexpert Patrick Eriksson.

"För tillfället har nästan all is försvunnit, endast mitt ute till havs på Norra Bottenviken driver enstaka tjockare flak och isbumlingar omkring, för övrigt är havet isfritt."

Mera information:

Isläget: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/islaget
Isexpert Patrick Eriksson, puh. 0505350712, patrick.eriksson@fmi.fi