Meddelandearkiv: 2016

När vägytorna torkar yr vägdammet upp

11.4.2016 13:54

Vägdammssäsongen har redan under några dagars tid annonserat sin ankomst i våra städer.

Bild: Juha Poutanen

Bild: Juha Poutanen

Vägdammet virvlar upp när vägytorna torkar genom att den sand som spritts ut under vintern för att minska halkan och som finfördelats av trafiken samt de mineralämnen som slitits bort från vägbeläggningen förs upp i luften av trafiken och vinden. Den värsta situationen uppkommer vanligen under rusningstid på livligt trafikerade gatu- och vägavsnitt. På grund av nattfrost har gatorna hittills inte nämnvärt kunnat rengöras, så läget gynnar fortsättningsvis bildningen av vägdamm.

Typiska symtom som orsakas av vägdamm är snuva, hosta, klåda i hals och ögon samt andningssymtom. Känsliga befolkningsgrupper är astmatiker i alla åldrar, äldre personer som lider av kranskärlssjukdom och kronisk obstruktiv lungsjukdom samt små barn. Trots problemen är det viktigt att komma ihåg att luftkvaliteten i Finland är god och har förbättrats under de senaste 25 åren", påpekar Pia Anttila. Exempelvis i Europa finner man lika god luftkvalitet bara i en tiondedel av städerna.

Enligt Meteorologiska institutets väderprognos börjar påsken med ostadigt väder och flera nederbördsområden med snö och slask rör sig över Finland mot öster. Under veckoslutet börjar vädret småningom klarna upp och det blir varmare i hela landet, vilket i sin tur förvärrar vägdammssituationen.


Ytterligare information:

Specialforskare Pia Anttila, tfn 029 539 5410, pia.anttila@fmi.fi

Luftkvaliteten i hela Finland visas på webbplatsen http://www.ilmanlaatu.fi/index.php.
Vägdamm (på finska): http://www.ilmanlaatu.fi/ilmansaasteet/komponentit/pm10.html