Meddelandearkiv: 2011

Isvintern är slut

24.5.2011 13:27

Meteorologiska institutets istjänst har i dag, tisdagen den 24 maj, publicerat den sista iskartan och israpporten för isvintern 2010–2011.

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

Den gångna isvintern klassificeras enligt istjänstens statistik som sträng. Isvintern kulminerade den 25 februari, då isutbredningen uppgick till 315 000 km².
– Det har inte funnits så här mycket is sedan de stränga vintrarna i mitten av 1980-talet, berättar isexpert Jouni Vainio.

Isvintern var sträng

Början av november var varm, men efter den första veckan började vattnet bli kallare. I slutet av november var det ovanligt, ställvis rentav exceptionellt kallt. Den kalla period som fått sin början i november fortsatte in i december och havsisen växte snabbt.
– Därefter fortsatte vintern som vanligt med växlande milda blåsiga och lugnare kallare perioder. I början av februari motsvarade isläget den genomsnittliga situationen rätt väl. I mitten av februari blev det kallare och under andra hälften av månaden blev det rentav ovanligt kallt i största delen av landet. Denna kalla period fick även havsisen att växa snabbt. Isvintern kulminerade den 25 februari, då isutbredningen uppgick till ungefär 315 000 km². På basis av detta klassificeras isvintern som sträng, säger Vainio när han beskriver hur isvintern förlöpt.

I slutet av februari vände vindarna och blev sydliga och tilltog i styrka. På grund av vindarna förekom det ispress i isfältet på hela Finlands sjöområde och ispressen var tidvis rentav farligt stark. När det var som värst väntade ett tiotal handelsfartyg på båda sidor av Kvarken på isbrytarassistans och fartygen assisterades en och en.


Mer information:

Karta över isläget: ilmatieteenlaitos.fi/jaatilanne
Vattenståndsmätningar: ilmatieteenlaitos.fi/vedenkorkeus

Isexpert Jouni Vainio, tfn 041 5015 359, jouni.vainio@fmi.fi