Meddelandearkiv: 2011

D-vitamin från solen, näring och på burk

12.4.2011 12:10

Man behöver inte sola sig för att få D-vitamin. Man kan få tillräckligt med ultraviolett strålning bara genom att röra sig utomhus på en solig sommardag. På grund av ozonbristen i vår kan den ultravioletta strålningens mängd överraska i sommar också i Finland.

Man behöver inte sola sig för att få D-vitamin. Man kan få tillräckligt med ultraviolett strålning bara genom att röra sig utomhus på en solig sommardag. På semesterorter som finländare föredrar kan UV-indexet vara t.o.m. 12–14. På grund av ozonbristen i vår kan den ultravioletta strålningens mängd överraska i sommar också i Finland. Enligt statistiken ökar antalet hudcancerfall i Finland hela tiden.

En kvart i solen räcker för D-vitaminproduktion

Solens strålning producerar D-vitamin på huden från april till september i Finland. Den gynnsammaste tiden för att få D-vitamin är mitt på dagen om sommaren, då 15 minuter sol på bara händer och ansikte tre gånger i veckan är tillräckligt. På våren och hösten samt sommarmorgnar och sommarkvällar är tiden längre eftersom solen står lågt och mängden UV-B-strålning är mindre. På grund av D-vitamin behöver man emellertid inte solbada, utan man får en tillräcklig mängd UV-strålning om sommaren vid vanliga utomhussysslor.

D-vitamin uppstår då UV-indexet är minst 3. Då börjar också behovet för att skydda huden. Solens UV-B-strålar är de samma som producerar D-vitamin, orsakar brännskada och hudcancer.

Hudtypen påverkar hudens känslighet för att brännas i solen men också D-vitaminmängden. Hudens skyddsmekanismer, d.v.s. att bli brunare och tjockare hindrar att huden bränns, men minskar också produktionen av D-vitamin.

Ett bättre alternativ till UV-strålning är näring och D-vitamintillskott. Utöver den D-vitamin som fås från näring rekommenderas att barn, unga, åldringar samt gravida och ammande använder vitamintillskott året runt. För vuxna rekommenderas D-vitamintillskott från oktober till slutet av mars.

Mängden hudmelanom ökar

År 2009 konstaterades nästan 1200 nya fall av hudmelanom. Det är en ökning med 18 procent jämfört med föregående år. Enligt cancerregistrets uppgifter har melanom blivit allt mer vanligt sedan 1950-talet. Det här beror på ändringar i befolkningens solexponering och på åldrande. Medelåldern för att insjukna i melanom är 60 år, men det är också den nästvanligaste cancerformen hos 20–29-åriga kvinnor. I den här åldersgruppen konstaterades 20 fall år 2009.

Nio av tio melanom kan förebyggas genom att skydda huden både från att brännas i solen och genom att minska lång och regelbunden exponering för solljus. Med dessa metoder förebygger man också andra sorters hudcancer.

UV-indexet anger strålningsmängden

Fastän folk är medvetna om skadeverkningarna från solens strålning kan det ofta vara svårt för medborgarna att uppskatta UV-strålningens effekt. För att uppskatta UV-strålningen kan man både utnyttja UV-prognosen och titta på sin egen skugga.

UV-prognosen berättar hur UV-indexet förväntas förändras under dagen vid klart eller halvmolnigt väder. Prognosen kan beställas som textmeddelande till den egna mobiltelefonen via Meteorologiska institutets UVI-service. UV-indexet finns också på Meteorologiska institutets webbsida http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/uv-index och på många tidningars väderlekssidor.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO:s direktiv finns det orsak att skydda sig för solen då UV-indexet stiger över 3 (måttlig). I normalförhållanden uppnås detta värde mitt på dagen i Finland i början av maj. Det ozonfattiga området som rörde sig över Finland i mars ökade UV-strålningen.

Sista veckan i mars spred sig en luftmassa över landet där ozonlagret hade förtunnats till en rekordlåg nivå med tanke på tidpunkten. Till följd av detta höjdes UV-indexet i norra Finland med 15 procent och i södra Finland med 50 procent jämfört med det tidigare rekordvärdet från motsvarande tid på året. Sista dagen i mars uppmätte man UV-indexet 3,6 vid Jockis observatorium, då det vanligtvis skulle ligga mellan 0,5–2,5.

I Finland varierar UV-indexet mellan noll och sex. På fjärrbelägna turistorter som finländare föredrar kan UV-indexet stiga ända till 12–14. Många spenderar den sista vintersemestern nu i april t.ex. på Canaria där UV-indexet mitt på dagen är 8–9 alltså mycket starkt. På typiska semesterorter i Fjärran östern eller Sydamerika är indexet i april som mest 13–14 och mitt på vintern t.o.m. 12 alltså enligt WHO:s klassificering väldigt starkt.

Om det inte finns noggrann information om solens styrka kan man använda den riktgivande regeln enligt vilken man skall skydda sig mot UV-strålningen då den egna skuggan är kortare än den egna kroppens längd gånger en och en halv. Ju kortare skuggan är, desto kraftigare är strålningen.

Tilläggsinformation:
Strålsäkerhetscentralen, specialforskare Lasse Ylianttila, tfn (09) 759 88 455
Cancerorganisationerna, överläkare Katja Aktan-Collan, tfn (09) 135 33 237, gsm 050 592 4829
Meteorologiska institutet, äldre forskare Tapani Koskela, tfn 050 584 9054

Läs mer om UV-strålning:
http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateilyn_terveysvaikutukset/uvsateily/sv_FI/uvsateily/

http://www.cancer.fi/se/forebyggande/sol/

http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/uv-index-information