Meddelandearkiv: 2016

Isvintern började tre veckor senare än normalt

12.1.2016 7:41

Meteorologiska institutets Istjänst inledde den 28 december den dagliga uppföljningen av isläget.

Bild: Jouni Vainio

Bild: Jouni Vainio

Den första israpporten för denna vinter publicerades onsdagen den 23 december när ett förhandsbesked om trafikbegränsningarna på Saimen gavs. 

Trafikbegränsningarna på Saimen trädde i kraft måndagen den 28 december och då gavs också ett förhandsbesked för Bottenviken om trafikbegränsningar som trädde i kraft den 2 januari 2016. Den första isbrytaren inledde assistansverksamheten i Bottenviken på nyårsafton. 

Om isvinterns början bedöms enligt det datum då israpporterna inletts, började vintern nästan tre veckor senare än normalt. Den förra isvintern 
började den 18 december. "För tillfället finns det 10-40 cm tjock fastis i skärgården i den norra delen av Bottenviken. Längre söderut på Bottenviken och i Kvarken finns det 
tunn fastis i skärgården och till havs bildas det hela tiden mera is.  På Saimen finns det 10-20 cm tjock is", berättar isexpert Patrick Eriksson. 

Om kölden fortsätter bildas det snabbt mera is, men isexperten varnar dem som vill ut på isen: "Det lönar sig inte att gå ut på isen ännu, kärnisen som bildas på hösten när det är rejäl köld bär en människa när den är fem centimeter tjock, men för att kunna röra sig tryggt på isen behövs minst tio centimeter kärnis. Om du inte är säker på om isen bär, är det klokast att inte gå ut på den", påminner Eriksson. 

Ytterligare information: 

Patrick Eriksson, isexpert, tfn 050 535 0712, patrick.eriksson@fmi.fi

Isläget: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/islaget 
Isläget: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/islaget