Meddelandearkiv: 2014

Ovanligt varmt 2013

3.1.2014 13:31

Enligt Meteorologiska institutet var 2013 ovanligt varmt, och regnigare än normalt i landets mellersta del.

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

Enligt den preliminära statistiken varierade medeltemperaturen för 2013 från dryga 6 grader på syd- och västkusten till en knapp grad i Mellersta och Norra Lappland. Jämfört med det långsiktiga genomsnittet (1981–2010) var medeltemperaturen högre än normalt i hela landet. I största delen av landet var avvikelsen 1–2 grader, men i de sydvästligaste delarna var den lite under en grad. Medeltemperaturen i hela landet var den sjätte högsta sedan 1847. Endast åren 1938, 1989, 2011, 2000 och 1934 har varit varmare.
Av de enskilda månaderna var endast mars, april och juli kallare än normalt i hela landet, mars till och med ovanligt kall. Årets lägsta temperatur på -39,7 grader uppmättes den 9 december i Vuotso i Sodankylä. I genomsnitt uppmäts årets lägsta temperatur i december en gång på 6–7 år. Årets högsta temperatur på 32,4 grader uppmättes den 26 juni i Tuiskavanluoto i Liperi. De mest betydande särdragen för årets temperaturer var den kalla mars, och den ovanligt långa termiska sommaren i Lappland. Den termiska sommaren i Lappland var ställvis den längsta på 50 år. I hela landet noterades 52 dagar med högsommarvärme, vilket är 16 dagar mer än normalt. Den första dagen med högsommarvärme var den 17 maj och den sista den 9 augusti.

Regnigare än normalt i landets mellersta del

Årets nederbördsmängd uppgick till cirka 350 millimeter i Lappland, medan den ställvis i landets östra del uppgick till över 700 millimeter. Jämfört med det långsiktiga genomsnittet regnade det minst i Norra Lappland, där nederbördsmängden uppgick till 70–80 procent av det normala. I landets mellersta del regnade det däremot mer än normalt, men avvikelserna från långtidsgenomsnittet var som högst 10–20 procent. Den största dygnsnederbörden på 100,4 mm uppmättes den 27 juni i Riiho i Lavia.
Det förekom mindre stormdagar än normalt under året, även om det inträffade tre större stormar under november–december – Eino, Oskari och Seija. Stormarna orsakade skogsskador och elavbrott. Cirka 115 000 jordblixtar observerades under året, vilket är något mindre än normalt. Åsksäsongen kulminerade i juni. Mest blixtrade det den 27 juni då totalt 28 500 jordblixtar lokaliserades.

Mer information:

Väderstatistik: http://ilmatieteenlaitos.fi/ilmasto