Meddelandearkiv: 2011

Nytt forskningsprojekt fokuserar på klimatförändringen i de arktiska områdena

25.1.2011 8:18

Meteorologiska institutet samordnar ett projekt som presenterar nya metoder för att stävja klimatförändringen i de arktiska områdena.

Foto: Antti Samuli

Foto: Antti Samuli

Meteorologiska institutet samordnar ett projekt som presenterar nya metoder för att stävja klimatförändringen i de arktiska områdena. Projektet inleds i januari 2011 och finansieras av programmet EU Life09+

Medeltemperaturerna i de arktiska områdena har stigit nästan dubbelt jämfört med hela jordens medeltemperatur under de senaste hundra åren. Uppvärmningen av de arktiska områdena hänger ihop med att den isfria perioden börjar allt tidigare på våren och således blir längre, vilket innebär att volymen av den mångåriga sommarisen minskar. Dessutom påverkas uppvärmningen av att glaciärerna på Grönland smälter snabbare.

Längre isfria perioder påskyndar klimatuppvärmningen

De längre isfria perioderna minskar förmågan att reflektera solljus tillbaka till rymden, vilket påskyndar uppvärmningen. Det enda sättet att dämpa klimatförändringen är att minska mängden koldioxid i atmosfären. Men även om man skulle få till stånd omfattande och snabba minskningar av koldioxidutsläppen är det inte sagt att de skulle hinna påverka smältningen i de arktiska områdena. Detta beror på koldioxidens långa livslängd i atmosfären. Däremot skulle man sannolikt kunna dämpa uppvärmningen i de arktiska områdena genom att minska användningen av föreningar vars livslängd i atmosfären är kort, bl.a. svart kol. Då skulle den isfria perioden bli kortare och en större mängd solljus skulle reflekteras, med ett svalare klimat som resultat. En minskning av utsläppen av sådana klimatpåverkande kortlivade föreningar ger de arktiska områdena extra tid tills åtgärderna för att minska koldioxidutsläppen i atmosfären börjar få effekt.

Svart kol föremål för forskning

Ett nytt projekt som samordnas av Meteorologiska institutet fokuserar på en kortlivad förening, svart kol, som har påvisats ha betydande effekt på jordens strålningsbalans. Det antas påskynda den lokala klimatförändringen bl.a. i den arktiska regionen och Himalaya. Svart kol uppstår genom ofullständiga förbränningsprocesser. Det härstammar huvudsakligen från mänsklig aktivitet, med undantag av skogsbränder. Det har uppskattats att de europeiska utsläppen av svart kol påverkar kolhalterna och klimatet i de arktiska områdena i betydande grad. Vägtrafik och småskalig vedförbränning är de huvudsakliga källorna till utsläpp av svart kol.

Projektets huvudmål är att med bästa tillgängliga metoder åskådliggöra hur man kan dämpa klimatförändringen i de arktiska områdena genom att minska utsläppen av svart kol på mellanbreddgraderna och i synnerhet i Europa. Samtidigt kan man bedöma vilken inverkan den nuvarande lagstiftningen i anslutning till luftkvaliteten och klimatet har på utsläppen av svart kol och hur de transporteras till de arktiska områdena. Dessutom undersöker man det svarta kolets effekter på miljön och anknytning till den koldioxidbetingade uppvärmningen.

Med hjälp av undersökningen kan man bedöma möjligheterna att minska utsläppen av svart kol. Målet är också att förmedla forskningsrönen om bl.a. småskalig vedförbränning till beslutsfattarna och medborgarna i EU. Utöver Meteorologiska institutet medverkar Helsingfors universitet, Finlands miljöcentral och International Institute for Applied System Analysis från Österrike i projektet.

Mer information:
Meteorologiska institutet, projektkoordinator Heikki Lihavainen, tfn (09) 1929 5492, heikki.lihavainen@fmi.fi

webbplats: http://ilmatieteenlaitos.fi/macebfi