Meddelandearkiv: 2019

Oktober var sval och på många håll regnig

12.11.2019 14:23

Medeltemperaturen avvek mest från det normala i Lappland. I Norra Karelen var månaden ställvis ovanligt regnig.

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

Enligt Meteorologiska institutets statistik var medeltemperaturen i oktober lägre än långtidsmedelvärdet (1981–2010). Medeltemperaturen var mellan -3 och -4 grader i norra Lappland och strax över 7 grader i sydvästra skärgården. Avvikelsen från långtidsmedelvärdet var störst i norra Lappland, där medeltemperaturen var cirka tre grader lägre än medelvärdet. Vid sydkusten var avvikelsen däremot bara några tiondels grader.

Månadens högsta temperatur, 13,4 grader, uppmättes den 1 oktober vid Helsingfors fyr. Månadens lägsta temperatur, -24,2 grader, uppmättes vid Enontekis flygstation den 28 oktober.

I slutet av månaden fanns det snö i öster och i norr

Oktober var på många håll ovanligt regnig, och i synnerhet i Norra Karelen var regnmängderna ställvis exceptionellt stora. På vissa orter i västra delen av landet och i norra Lappland regnade det däremot mindre än normalt.

Den största regnmängden, 137 millimeter, uppmättes på Tvärminne observationsstation i Hangö. Allra minst regnade det vid Näkkälä observationsstation i Enontekis, där regnmängden var 18 millimeter. Den största regnmängden under ett dygn var 64,4 millimeter och uppmättes den 1 oktober vid Ala-Luosta observationsstation i Rautavaara.

I början av månaden snöade det lokalt i Norra Karelen och Kajanaland. I mitten av månaden snöade det rikligare i Lappland. I slutet av månaden fanns det 0–10 centimeter snö i östra delen av landet, i Kajanaland och i nordöstra Österbotten, medan snötäcket i Lappland var 10–30 centimeter djupt. Särskilt i mellersta Lappland var snödjupet större än normalt, ställvis till och med exceptionellt stort.

Ytterligare information:

Väderstatistik på Vädertjänsten, tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)
Väderprognos av tjänstgörande meteorolog 24 h/dygn, tfn 0600 1 0600 (3,85 e/min + lna)