Meddelandearkiv: 2019

Augusti slutade med högsommarvärme, i ljuset av statistiken var sommaren torr

9.9.2019 15:21

I augusti var vädret omväxlande med allt från frostnätter i början av månaden till högsommarvärme som aldrig uppmätts lika sent på året i Lappland och störtregn. Den totala nederbördsmängden under sommaren var nästan överallt mindre än hälften jämfört med den normala. Antalet dagar med högsommarvärme uppgick till 26, vilket är mer än normalt.

Bild: Hannu Manninen

Bild: Hannu Manninen

Enligt Meteorologiska institutets statistik var medeltemperaturen i augusti nära långtidsmedelvärdet (1981–2010). I västra delen av landet var temperaturen något över medelvärdet och i östra delen något under.

Medelvärdet säger dock inte allt, då månaden började med svalt väder och frost eller nattfrost uppmättes till och med i landets södra delar under flera nätter. Månadens lägsta temperatur, -3,5 grader, uppmättes i Vuotso i Sodankylä den 10 augusti.

Mot slutet av månaden blev vädret betydligt varmare och temperaturer över 25 grader uppmättes ända i Lappland. I Rovaniemi uppmättes högsommarvärme den 29 augusti (25,3 grader) och utifrån det digitaliserade observationsmaterialet har detta inte förekommit tidigare så sent på året i Lappland. Den högsta temperaturen i augusti i hela landet, 28,1 grader, uppmättes vid Karleby–Jakobstad flygplats den 29 augusti. Antalet dagar med högsommarvärme var störst i Hattula, på fyra olika dagar.

Nederbördsmängderna varierade som vanligt kraftigt mellan olika områden. På det hela taget regnade det dock mindre än normalt i en stor del av landet i augusti. Torrast var det i landets östra delar och i östra Lappland där nederbördsmängden var mindre än hälften jämfört med den typiska mängden i augusti.

Trots torkan förekom även lokala störtregn i augusti. Till exempel i Björneborg var nederbördsmängden per timme hela 34,7 millimeter den 8 augusti, vilket ledde till betydande skador. I Kajsaniemi i Helsingfors var nederbördsmängden under 24 timmar 62,5 millimeter den 23 augusti. Det kraftiga regnet den dagen orsakade också ett stort antal materiella skador.

I augusti regnade det mest på Kimitoön i Kimito, 115,3 millimeter. Minst regnade det på Värriötunturi i Salla, 18,3 millimeter. 

I augusti lokaliserades endast cirka 16 000 blixtnedslag, då långtidsmedelvärdet är nästan 30 000.

Sommaren var torr särskilt i Mellersta Finland, Savolax och Norra Karelen

Sommaren, dvs. juni–augusti, var ungefär en grad varmare än normalt i landets västra delar. Längst i öst och i övre Lappland var temperaturen under sommaren en knapp grad under medelvärdena.

Antalet dagar med högsommarvärme var fler än normalt i en stor del av landet. Det största antalet dagar med högsommarvärme, maj medräknad, uppmättes i Hattula där antalet uppgick till 26. Av landområdena var Kilpisjärvi det enda området där temperaturen inte steg över 25 grader under sommaren.

I förhållande till statistiken var sommaren torrare än normalt i nästan hela landet, då nederbördsmängderna allmänt var mindre än hälften av det normala. Exceptionellt nederbördsfattig var sommaren särskilt i delar av Mellersta Finland, Savolax och Norra Karelen, dvs. motsvarande förekommer i genomsnitt mer sällan än en gång på 30 år. En torrare sommar än så här var det förra gången 1955 i dessa områden.

I juni–augusti regnade det mest i Kuusamo kommun, nästan 200 millimeter.  Minst regnade det i Kaskö på västkusten, cirka 70 millimeter.

Fram till utgången av augusti hade cirka 80 000 blixtnedslag lokaliserats i Finland. Detta är klart under medelvärdet i långtidsstatistiken som är cirka 130 000.

Ytterligare information:

Väderstatistik på Vädertjänsten, tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)
Väderprognos av tjänstgörande meteorolog 24 h/dygn, tfn 0600 1 0600 (3,85 e/min + lna)

Vädret är sällan exceptionellt. Meteorologerna använder ordet "exceptionellt" endast då ett väderfenomen förekommer statistiskt i genomsnitt tre gånger per århundrade eller mer sällan. Ordet "sällsynt" används då ett väderfenomen förekommer mer sällan än i genomsnitt en gång på tio år.