Meddelandearkiv: 2019

Mycket varierande väder i juli

6.8.2019 12:28

I juli sattes nya rekord vid olika observationsstationer både beträffande dagens högsta och dagens lägsta temperatur. Nederbördsmängden var ställvis exceptionellt liten.

Bild: Johanna Ekman

Bild: Johanna Ekman

Medeltemperaturen i juli varierade från cirka 12 grader i Norra Lappland till cirka 17 grader i landets södra och sydvästra delar. Medeltemperaturen var under långtidsmedelvärdena i nästan hela landet. Kyligast var det i landets östra delar där månadens medeltemperatur som högst var 2–3 grader lägre än långtidsmedelvärdena och i landets norra delar där temperaturen var cirka 1–2 grader under medelvärdena. I landets södra och västra delar var avvikelserna mindre och ställvis var temperaturen mycket nära långtidsmedelvärdena.

I juli varierade temperaturen dock mycket kraftigt. I början av månaden var det mycket kyligt och med undantag av den första dagen var temperaturerna klart under gränsen för högsommarvärme ända till den senare hälften av månaden. Den lägsta temperaturen i juli, -1,7 grader, uppmättes natten till den 5 juli på flygplatsen i Ylivieska. I juli var antalet frostnätter stort, dvs. nätter då temperaturen sjunker under nollstrecket på marknivå. Flest frostnätter observerades vid Möksy observationsstation i Alajärvi där det var sju frostnätter. Fler frostnätter än så i juli har det vid denna observationsstation förekommit senast 1975. Då observerades nio frostnätter.

Under den senare hälften av månaden började vädret småningom bli varmare och under det sista veckoslutet i månaden var temperaturen till och med exceptionellt hög. Vid flera observationsstationer sattes nya värmerekord – först i Övertorneå och Pello den 26 juli och sedan i landets södra delar den 28 juli. Månadens högsta temperatur, 33,7 grader, uppmättes den 28 september på Emsalö i Borgå. Detta var ett nytt värmerekord för denna observationsstation. Samma dag slogs också värmerekordet vid Finlands äldsta observationsstation, Kajsaniemi i Helsingfors. I Kajsaniemi har temperaturen mätts alltsedan 1844. Det nya värmerekordet i Kajsaniemi, 33,2 grader, är till och med 1,6 grader högre än det gamla rekordet från 1945. Nya rekord sattes också bland annat vid observationsstationerna i Salo, S:t Karins, Lojo och Jomala på Åland. Antalet dagar med högsommarvärme uppgick till sammanlagt 13 i juli, vilket är tre dagar mindre än långtidsmedelvärdena.

Efter det varma veckoslutet i slutet av juli blev det snabbt kyligare på nytt. Speciellt kyligt var det den 30 juli i landets östra delar där dagens högsta temperatur var bara 7,1 grader till exempel vid observationsstationen i Pötsönvaara i Ilomants. Dagens högsta temperatur har aldrig varit lika låg i juli under hela den tid temperaturen har mätts vid Pötsönvaara och inte heller efter 1961 i hela Norra Karelen.

Nederbördsmängderna varierade också i olika delar av landet

I juli varierade nederbördsmängden från endast några millimeter till cirka 90 millimeter. I landets mellersta och norra delar var nederbördsmängderna ställvis exceptionellt små, dvs. lika torrt är det i genomsnitt en gång på 30 år eller mer sällan. Särskilt torrt var det i västra delen av Norra Österbotten och i sydvästra Lappland där månadens nederbördsmängd var under tio millimeter. I juli regnade det minst i Siikajoki där nederbördsmängden var bara 2,3 millimeter. Detta var den minsta nederbördsmängden i juli som någonsin uppmätts vid denna station.

På sydkusten och ställvis i landets sydvästra och östra delar var nederbördsmängderna dock nära långtidsmedelvärdena, ställvis till och med något högre än dessa. I juli regnade det mest i Punkaharju där nederbördsmängden var 93,4 millimeter. Den största dygnsnederbörden, 43,4 millimeter, uppmättes i Villmanstrand den 2 juli.

Antalet blixtar i juli var bara drygt 8 000, vilket är mindre än 15 procent av långtidsmedelvärdet (cirka 60 000). Detta är det minsta antalet blixtar som någonsin förekommit i juli efter 1960.

Antalet solskenstimmar uppgick till cirka 200–350 i juli. I landets södra och östra delar var antalet solskenstimmar cirka 15–50 timmar mindre än genomsnittet, i landets västra delar åter lika många timmar mer än genomsnittet. I Norra Lappland var antalet solskenstimmar nära långtidsmedelvärdena.

I juli registrerades en stormdag då den nordliga vinden ökade till storm den 5 juli. Den högsta genomsnittliga vindhastigheten var 22,1 m/s och den uppmättes vid Märkets fyr. I våra havsområden förekommer storm i genomsnitt bara en gång på fem år i juli.

Ytterligare information:

Väderstatistik för juli

Statistik över sommarvädret

Väderstatistik på Vädertjänsten, tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)
Väderprognos av tjänstgörande meteorolog 24 h/dygn, tfn 0600 1 0600 (3,85 e/min + lna)

Vädret är sällan exceptionellt. Meteorologerna använder ordet "exceptionellt" endast då ett väderfenomen förekommer statistiskt i genomsnitt tre gånger per århundrade eller mer sällan. Ordet "sällsynt" används då ett väderfenomen förekommer mer sällan än i genomsnitt en gång på tio år.