Meddelandearkiv: 2019

Det regnade sällsynt mycket i maj

10.6.2019 16:26

I maj var nederbörden sällsynt stor. Nederbördsmängderna under hela våren, dvs. mars–maj, var också ställvis exceptionellt stora.

I maj varierade nederbördsmängden ungefär mellan 40 och 100 millimeter. Månadens nederbördsmängder var större än genomsnittet i nästan hela landet. Mest regnade det i landets mellersta och östra delar och ställvis i Södra Lappland där månadens nederbördsmängder var mer än dubbelt så stora som normalt.

På många ställen var nederbördsmängderna sällsynt stora, vilket betyder att nederbörden i maj är lika riklig en gång på tio år eller mer sällan. Ställvis var nederbördsmängderna till och med exceptionella, vilket betyder att nederbörden i maj är lika riklig högst tre gånger på hundra år. Till exempel vid regnstationen i Sulkavankylä i Alavo har nederbördsmängden i maj aldrig varit lika stor som nu under de drygt 50 år som mätningar har gjorts vid stationen. Den största nederbördsmängden, 121,8 millimeter, uppmättes vid observationsstationen i Koli i Lieksa. Minst var nederbördsmängderna på den sydvästra kusten och i de östra delarna av Lappland. Den minsta nederbördsmängden under månaden uppmättes i Artukais i Åbo, 32,4 millimeter. Den största dygnsnederbörden, 33,3 millimeter, uppmättes i Joutsjärvi i Sysmä den 11 maj.

Medeltemperaturen i maj var i de södra och mellersta delarna av landet cirka 8–10 grader och i den norra delen av landet 4–8 grader. Genomsnittstemperaturen under månaden var mycket nära långtidsmedelvärdena. Den högsta temperaturen i maj, 27,8 grader, uppmättes den 20 maj i Tulkkila i Kokemäki och den 21 maj i Artukais i Åbo. Antalet dagar med högsommarvärme, dvs. då den högsta temperaturen på dygnet överstiger 25 grader, uppgick till sammanlagt sex. Detta är tre dagar mer än normalt i maj. Månadens lägsta temperatur, -11,8 grader, uppmättes den 3 maj på Saana fjäll i Kilpisjärvi.

Antalet timmar med solsken i maj var något färre än i genomsnitt. I landets södra delar sken solen cirka 220–300 timmar i maj och i landets mellersta och norra delar kring 200 timmar, medan antalet timmar i Norra Lappland var bara drygt 100. På sydkusten var antalet timmar med solsken nära det normala, men på andra ställen var antalet timmar med solsken cirka 30–80 färre än i maj i genomsnitt.

Våren var varm och ställvis exceptionellt nederbördsrik

Nederbördsmängden under våren, dvs. i mars–maj, varierade mellan 70 millimeter i Norra Lappland och cirka 200 millimeter i Östra Finland. I landets östra delar var nederbördsmängden ställvis exceptionellt stor och även i Lappland ställvis sällsynt stor. Bland annat i Lieksa och Nyslott var nederbördsmängden under våren störst på 50 år. I mars–maj regnade det mest vid observationsstationen i Koli i Lieksa, där nederbördsmängden var 220,9 millimeter.

Vårens medeltemperatur varierade mellan cirka fem plusgrader i landets södra delar till knappa två minusgrader i norra Lappland. Medeltemperaturen var i hela landet 1–1,5 grader högre än normalt. I landets södra och mellersta delar var vårens medeltemperatur på många ställen sällsynt hög, dvs. en lika varm period mellan mars och maj återkommer i genomsnitt en gång på tio år eller mer sällan. Vårens medeltemperaturer höjdes särskilt av den rekordvarma aprilmånaden. Våren var senast lika varm 2016.

Ytterligare information:

Väderstatistik för maj
Statistik över vårvädret

Väderstatistik på Vädertjänsten, tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)
Väderprognos av tjänstgörande meteorolog 24 h/dygn, tfn 0600 1 0600 (3,85 e/min + lna)

Vädret är sällan exceptionellt. Meteorologerna använder ordet "exceptionellt" endast då ett väderfenomen förekommer statistiskt i genomsnitt tre gånger per århundrade eller mer sällan. Ordet "sällsynt" används då ett väderfenomen förekommer mer sällan än i genomsnitt en gång på tio år.