Meddelandearkiv: 2019

Gör en djupdykning i havsforskningens värld lördagen den 8 juni i Helsingfors

4.6.2019 12:55

Lördagen den 8 juni 2019 klockan 10–14 firas världshavsdagen på Märaholmskajen i Gräsviken i Helsingfors. Under utomhusevenemanget, som är avsett för hela familjen, kan besökarna följa skräpsamlarfartyget Roska-Roopes arbete, gå ombord på Aranda för att bekanta sig med havsforskningen och diskutera med östersjödoktorerna om hur vi alla kan påverka havens tillstånd.

Bild: Lauri Laakso

Bild: Lauri Laakso

"Temat för evenemanget är i synnerhet klimatuppvärmningens verkningar på haven och hur verkningarna kan studeras. Nerskräpningen av haven, fiskbeståndens tillstånd och bevarandet av mångfalden i haven behandlas också i bred skala", berättar Juha-Markku Leppänen, koordinator för evenemanget.

Aktiviteter och information i anknytning till havet för alla åldrar

Välkommen att identifiera fiskarter eller lära dig oljebekämpning!

Under evenemanget har publiken möjlighet att besöka det förnyade forskningsfartyget Aranda och bekanta sig med havsforskningen som bedrivs där, till exempel bevakningen av Östersjöns tillstånd och uppskattningen av fiskbestånden.

Under evenemanget kan besökarna också vidta konkreta åtgärder till förmån för Östersjön och delta i en guidad plogging-, dvs. skräpsamlarpromenad, klockan 11 och 13 i Gräsviken. Nya Roska-Roope samlar för sin del skräp i ytvattnet nära Aranda i samband med evenemanget.

Till östersjödoktorerna, som håller till på kajen, kan besökarna ställa frågor om allt från världshaven till Östersjön. Egna förslag på åtgärder som kan vidtas för att återställa Östersjön i gott skick kan också lämnas till doktorerna. Förslagen vidarebefordras till miljöministern.

Under evenemanget presenteras också hur hållbart jordbruk kan bidra till att hejda klimatförändringen och övergödningen av Östersjön samt hur naturutflykter kan göras östersjövänliga.

Mer information om evenemanget:

Juha-Markku Leppänen, Suomen merentutkijat - Havsforskarna i Finland ry, tfn 0400 770 887

Evenemanget ordnas av Baltic Sea Action Group, Geologiska forskningscentralen, Helsingfors stad, Meteorologiska institutet, Östersjöutmaningen, John Nurminens Stiftelse, Naturresursinstitutet (Luke), Luonto-Liitto, Forststyrelsen, Håll Skärgården Ren rf, Suomen merentutkijat - Havsforskarna i Finland ry, Finlands Miljöcentral (SYKE), WWF och miljöministeriet.

Världshavsdagen är en av FN:s temadagar och den firas den 8 juni varje år. Målsättningen med dagen är att påminna om havens betydande roll för klimatet och livet på hela jordklotet.