Lavinprognos

Prognosen har avslutats för vintern 2019-2020.

1 Liten laviner osannolika
2 Måttlig spontana laviner osannolika, av människor utlösta möjliga
3 Ansenlig spontana laviner möjliga, av människor utlösta sannolika
4 Stor spontana samt av människor utlösta laviner sannolika
5 Mycket stor spontana samt av människor utlösta laviner förekommer med synnerligen stor sannolikhet