Kommentar 23.5.2022

Det internationella samarbetet är den meteorologiska branschens grundpelare

Meteorologiska institutets mål är att vara en internationell föregångare inom vår bransch. Det internationella samarbetet förbättrar våra tjänster och erbjuder intressanta arbetsmöjligheter för experter inom vår bransch.
Bild: Shutterstock.

Ett av de tre huvudmålen i Meteorologiska institutets nya strategi är att vara i ledande ställning inom det internationella samarbetet i vår bransch. I praktiken innebär det en vilja att sträva efter ledande roller i organisationer i vår bransch, en betydande insats för att hjälpa utvecklingsländerna och en stark ställning i det internationella forskarsamfundet. Vi eftersträvar betydande roller till exempel i EU-finansierade vetenskapsprojekt samt i den dagliga samproduktionen av väderprognoser i Norden.

I den meteorologiska branschen har det internationella samarbetet långa traditioner. International Meteorological Organization (IMO) grundades 1873 för att främja utbyte av väderobservationer mellan olika länder. År 1950 kom IMO under FN:s beskydd och döptes om till World Meteorological Organization (WMO), dvs. Meteorologiska världsorganisationen.

Under dessa nästan 150 år har vi på meteorologins område tillsammans med alla världens länder framgångsrikt byggt upp en synnerligen utvecklad samarbetsmodell, som varit ett uppmuntrande exempel för andra motsvarande samarbetsformer och betonat betydelsen av internationellt samarbete för mänsklighetens utveckling.

Samarbetet förutsätter och främjar förtroende och tillförlitlighet.

Samarbetet förutsätter och främjar förtroende och tillförlitlighet. Ett konkret exempel på detta är samarbetet mellan de meteorologiska instituten i Sverige och Finland: vi har redan i flera års tid i samarbete producerat den flygvädertjänst som flygtrafiken behöver samt iskartor över Östersjöområdet.

Finländsk kompetens som stöd för utvecklingsländerna

Finland har haft en stor roll i främjandet av vädertjänster och klimathållbar utveckling i utvecklingsländerna. Meteorologiska institutet har i cirka 50 års tid genomfört utvecklingsprojekt i över hundra länder. I projekten moderniseras ofta väder- och varningstjänsterna i ett utvecklingsland. I flera projekt har världens ledande tillverkare av väderobservationsapparater Vaisala Oy levererat observationsapparaterna, och Meteorologiska institutet har förnyat väderprognosprocessen och infrastrukturen i anslutning till den samt utbildat den lokala personalen.

Syftet med projekten är att förebygga mänskliga eller ekonomiska skador orsakade av väderleksförhållanden samt att främja stävjandet av klimatförändringen, anpassningen till den samt förutsättningarna för matproduktion. Inom detta ämnesområde växer snabbt betydande möjligheter för exportföretag.

Internationalism är Meteorologiska institutets vardag

Vår egen arbetsgemenskap är mycket internationell: vi har anställda från 29 olika länder runt om i världen. Kontakten med våra internationella systerinstitutioner, forskningssamfundet och organisationerna är intensiv.

Den internationella verksamheten erbjuder intressanta karriärvägar och arbetsbeskrivningar för experter inom vår bransch. Vi deltar aktivt i internationella forskningsgrupper som strävar efter att producera ny information och lösa frågor i anslutning till forskningen om atmosfären, haven och närrymden. Våra medarbetare arbetar för närvarande på olika håll i världen, antingen med att exportera kompetensen i vår bransch till stöd för utvecklingsländerna eller på arbetskommendering i expertuppgifter inom organisationer i vår bransch.

Varför är det viktigt för oss att sträva efter en ledande ställning? Vi vill framför allt vara med och bygga upp och stärka ett gott internationellt samarbete inom vår bransch och lösa stora frågor som berör mänskligheten. Väder- och klimatförhållandena håller sig aldrig inom endast en stats gränser: ju bättre vi delar information över de nationella gränserna, desto bättre kan vi producera information för att trygga framtiden, så att förhållandena inte ska komma som en överraskning för någon.

Jussi Kaurola

Skribenten är generaldirektör för Meteorologiska institutet

Bild: Veikko Somerpuro.

Meteorologiska institutetInternationell samarbete