Kommentar 15.2.2021

Det arktiska sinnet - vår gemensamma resurs

Under de senaste tio åren har Finlands arktiska identitet blivit klarare och starkare. Samarbetet mellan de arktiska aktörerna samt förståelsen för varandras verksamhet och kompetens har gått från ett splittrat pussel till en hel, arktisk identitet.
Bild: Ahti Ovaskainen

Bakom utvecklingen ligger bland annat Finlands arktiska strategi. För närvarande bereds en strategi för den arktiska politiken för de kommande tio åren.

Den arktiska verksamheten har varit central i min egen karriär. Utöver planering och finansiering av kommunikationsministeriets administration och sektorsövergripande planering och finansiering av forskning enligt statsrådet har mina uppgifter varit viktiga när det gäller att öka och öka kunskaperna och kännedomen om den finska arktiska expertisen.

Meteorologer i närmare arktiskt samarbete

När Finland var ordförande för Arktiska rådet under den tvåårsperiod som inleddes våren 2017 var det meteorologiska samarbetet en av våra tyngdpunkter. Meteorologiska världsorganisationen WMO fick observatörsmedlemskap i Arktiska rådet i maj 2017. Även WMO:s arktiska klimatcentrum utvecklades under vårt ordförandeskap, med gemensamma krafter från åtta länder, och är nu en etablerad klimattjänst riktad till aktörer i det arktiska området.

Under vårt ordförandeskap samlade vi tillsammans med de meteorologiska instituten i Finland och sju andra arktiska länder och ett brett fält av experter ihop ett åtgärdsprogram för de centrala teman som enligt oss för vårt arktiska och meteorologiska glädjebudskap vidare på bästa sätt till det Arktiska rådets arbetsgrupper. I enlighet med programmet gjorde vi särskilt information om och brister i den arktiska klimatförändringen, atmosfär- och havsforskningen samt observationsverksamheten kända.

Finland har arktisk kompetens

Finland har en bred arktisk kompetens eller rättare sagt specialkunskap om kalla klimat. Det finns allt från smarta kläder till mångsidiga lösningar för förnybar energi, utveckling av metallindustrin och skeppsbyggnad. Isbrytare och isbrytning är också en bransch där vi har toppen expertis. Snowhow - Finland lever och rör sig 24/7, 365 dagar och nätter om året, oavsett vädret på land, till havs eller i luften.

För oss finländare är det vardagligt och självklart att fungera i kalla väderförhållanden, men det grundar sig på ett "arktiskt sinne", en särskild förmåga att läsa vinterförhållanden, som utvecklats under århundraden. Liksom bastun anser jag att även våra arktiska sinnen skulle förtjäna Unescos världsarvstitel , det är så mycket som blir möjligt i vår vardag i och med ”sinnena”. I Finland ligger befolkningstätheten norr om polcirkeln i världsklass, likaså moderniseringen av samhället. Inte ens i det nordligaste Finland finns det längre många hörn där mobiltelefonen inte fungerar - även om det visst finns utrymme för fortsatt utveckling till exempel av digitala tjänster i Finland.

Finland lever och rör på sig dag och natt oberoende av vädret.

Jag är stolt över att ha fått vara en tråd - ibland till och med vävare - i det fantastiska arktiska samarbetet med finländska och internationella deltagare. I februari vänds ett helt nytt blad när jag inleder mitt femåriga uppdrag som direktör för Arktiska centret vid Lapplands universitet. Jag är väldigt tacksam och entusiastisk över denna nya möjlighet och utmaning som jag har erbjudits för att fortsätta mitt arktiska avancemang.

Johanna Ikävalko

Johanna Ikävalko är polarbiolog. Innan hon blev chef för Arktiska centret vid Lapplands universitet har han arbetat med arktiska teman vid Meteorologiska institutet som projektchef och enhetschef, som konsult för sekretariatet för Arctic Monitoring and Assessment Program (AMAP) samt som konsultativ tjänsteman vid kommunikationsministeriet.

Bild: Antonin Halas

Arktiskt samarbeteMeteorologi