Kommentar 21.4.2022

För att förhållandena inte ska komma som en överraskning för någon

Kan man förbereda sig på allt? Säkert aldrig fullständigt, men Meteorologiska institutet undersöker och utvecklar kontinuerligt alla de delområden som den högklassiga förhållandetjänsten består av.
Bild: Shutterstock

Många av oss stöter alltid då och då på följande typ av rubriker: Vintern överraskade bilisterna – än en gång. Rubrikerna har visserligen som uppgift att väcka uppmärksamhet, men bakom dem ligger också ett sanningens frö, och ibland blir vi verkligen överraskade av väderförhållandena.

Vi fattar ständigt beslut både i arbetet och i vardagen som är beroende av förhållandena: hur vi väljer flygplansrutter med beaktande av säkerheten och lönsamheten, när det lönar sig att byta vinterdäck eller vilka kläder man ska packa med till daghemmet. Många av dessa beslut är lyckligtvis harmlösa, men om besluten gäller säkerhet eller ekonomi har man inte råd med överraskningar till följd av väderförhållanden.

Om besluten gäller säkerhet eller ekonomi har man inte råd med överraskningar till följd av väderförhållanden.

Meteorologiska institutets vision lyder som följer: Vi är en internationell föregångare inom vår bransch. Vi producerar information för att trygga framtiden – förhållanden får inte komma som en överraskning för någon. Är det möjligt att förhållandena verkligen inte skulle överraska någon? Kan man ens förbereda sig på allt? Säkert aldrig fullständigt, men vi vid Meteorologiska institutet arbetar aktivt för att uppnå det här målet.

Den bästa information om förhållanden i Norden

Meteorologiska institutets mål är att producera den bästa informationen om förhållanden i Norden. Det innebär kontinuerlig forskning och utveckling inom alla de delområden som den högklassiga förhållandetjänsten består av. Noggranna och aktuella observationer utgör grunden för all prognosverksamhet. Vi strävar efter att producera allt noggrannare prognoser för att svara på våra kunders behov, samt ingå partnerskap så att vi kan kombinera data från olika källor för observationsdata.

Kraven på kvaliteten på och tillgängligheten till prognostiseringen av förhållandena ökar, oavsett om de gäller korttidsväderprognoser eller prognoser för flera veckor eller månader, prognoser av havsförhållandena i kust- och hamnskala, anpassning till klimatförändringen eller till och med bättre förståelse för lägesbilden i rymden. Det räcker inte att prognosdatan är den bästa möjliga, utan vi måste också kunna informera kunderna om osäkerheter som är förknippade med prognosen, till exempel i hur många dygn framåt dagens prognos kan anses vara tillförlitlig med tanke på kundens egna aktiviteter och beslut.

Kommer vi i fortsättningen att överraskas av förhållandena? Vi på Meteorologiska institutet gör allt vi kan för att det åtminstone inte kommer att hänga på datan eller på kvaliteten av den.

Sami Niemelä

Skribenten är direktör för programmet för meteorologi och havsforskning vid Meteorologiska institutet

Bild: Veikko Somerpuro.

VäderFörhållandetjänst