Kommentar 13.9.2021

Framtidens klimat ligger i mänsklighetens händer

IPCC:s nyaste rapport innehåller inga överraskningar, men är ändå obehaglig att läsa.
Bild: Shutterstock

I början av augusti publicerade den mellanstatliga klimatförändringspanelen IPCC den första delen av sin sjätte utvärderingsrapport, som fokuserar på klimatsystemets nuläge, förändringar och framtid. Ur klimatforskarens synvinkel innehåller rapporten inga egentliga överraskningar, eftersom IPCC-rapporterna inte presenterar forskning som inte publicerats, utan sammanställer den senaste vetenskapliga informationen. Trots det är den bästa förståelsen för klimatets tillstånd sammansatt i ett och samma omslag obehaglig att läsa även för personer som arbetat i branschen i flera årtionden.

Rapporten visar att klimatet har förändrats på många sätt och överallt på jorden under de senaste hundra åren. Många av de förändringar som har observerats är oöverträffade i fråga om omfattning och hastighet på tusentals, till och med miljoner år. Dessutom är en del av de pågående förändringarna oåterkalleliga i tidsskalor som berör tiotals eller till och med hundratals kommande generationer. Höjningen av havsnivån är ett sådant fenomen.

Globalt har temperaturen redan stigit med 1,1 grader Celsius från förindustriell tid.

Globalt har temperaturen redan stigit med 1,1 grader Celsius från förindustriell tid. Även om uppvärmningen på en rejäl grad kan kännas liten, är dess effekter på till exempel extrema väderfenomen redan nu förödande. Svåra värmeböljor, kraftiga störtregn och extrem torka har ökat och förstärkts till följd av klimatförändringen. Kraftiga tropiska stormar förekommer oftare än tidigare och riskerna för terrängbränder har ökat på många ställen. Dessa extrema fenomen och deras mänskliga konsekvenser har under de senaste åren tyvärr varit bekanta i nyhetsflödena och även berört soffan hemma.

Förändringarna syns redan i Finland

Det förändrade klimatet är verklighet även i Finland. Här har uppvärmningstakten varit mer än dubbelt så hög som det globala genomsnittet, och vintrarna har redan blivit över tre grader varmare. Även i norra Europa har de höga temperaturerna blivit vanligare, störtregnen har blivit kraftigare och översvämningarna i det byggda området i anslutning till regn har ökat. Snöperioden har blivit kortare i hela landet och vinterregnen kommer i synnerhet i södra Finland allt oftare som vatten och ökar vintermörkret. Minnena av barndomens vita vintrar beror alltså inte enbart på nostalgi.

Klimatförändringens effekter och risker ökar och blir mångsidigare i takt med att klimatförändringen framskrider. Globala värmeböljor når allt oftare en nivå som är kritisk för jordbruket och människors hälsa. Höjningen av havsytan orsakar allt oftare och allvarligare kustöversvämningar, även i Finska viken. Uppvärmningen påskyndar smältningen av glaciärer och permafrosten. I havsområdet kring Nordpolen upplevs sannolikt den första i praktiken isfria september redan under de följande 30 åren. I Finland får arter som är beroende av snö och is, såsom järv och saimenvikare som bygger snöbo, det kärvt.

En värld på 1,5 grader är möjlig

Bland alla dessa alarmerande och kanske också ångestfyllda budskap skapar den nya rapporten från IPCC lyckligtvis också hopp. Framtidens klimat ligger fortfarande i mänsklighetens händer: utsläppen från och med i dag avgör nästan helt och hållet under vilka klimatförhållanden man lever i slutet av århundradet. Om vi lyckas minska de globala utsläppen snabbt under innevarande decennium och trycka ner dem väl i mitten av århundradet, kan temperaturökningen ännu begränsas till 1,5 grader. Å andra sidan kommer målen i klimatavtalet från Paris snart att försvinna utan snabba och kraftiga utsläppsminskningar och riktningen är en värld med över 3 graders uppvärmning.

1,5 och 3 graders världar är verkligen olika platser att leva i. Mänskligheten har makten att välja vilken riktning som ska tas. Men valet måste göras nu. Medlen finns, nu handlar det bara om viljan och om att vidta åtgärder.

Hannele Korhonen

Skribenten är forskningsprofessor och branschdirektör vid Meteorologiska institutet

Bild: Veikko Somerpuro

IPCCKlimatförändringKlimat