Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Observatorium

är en plats där man gör regelbundna och kontinuerliga observationer av ett visst objekt. Meteorologiska institutet upprätthåller ett meteorologiskt observatorium i Jockis och ett geofysiskt observatorium i Nurmijärvi. Det arktiska forskningscentret i Lappland gör också meteorologiska observationer och sonderingar. Huvuduppgiften för observatoriet i Nurmijärvi är att följa med variationerna i jordens magnetfält. Observatoriemätningar är vetenskapligt särskilt värdefulla när de har pågått länge då man får fram långsamma förändringar i de fenomen som observeras. I Sodankylä har man gjort meteorologiska observationer ända sedan år 1908, i Nurmijärvi från 1953 och i Jockis från 1957. - Observatory

Oceanografi

är en undergren till geofysik som undersöker hav. I Finland undervisar man i oceanografi vid Helsingfors universitet på Institutionen för fysik, Avdelningen för atmosfärvetenskaper och geofysik. Oceanografisk forskning bedrivs i Finland vid forskningsinstitut som lyder under både Kommunikationsministeriet och Miljöministeriet (Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral). - Oceanography

Ocklusion

är en vädersituation där en kall front hinner ikapp en varm front och lyfter den varma luften upp ovanför jordytan. Det här är en så kallad ocklusion av kallfrontstyp. Omvänd situation är ocklusion av varmfrontstyp. - Occlusion

Orkan

På de tropiska områdena förekommer kraftiga lågtryck som har olika namn både beroende på havsområdet och vindhastigheten. En tropisk orkan på Atlanten kallas orkan men i de västliga delarna av Stilla Oceanen tyfon och på Indiska Oceanen cyklon. - Hurricane

Oväder

är en lokal vädersituation där det förekommer kraftig åska med blixtar och vindbyar samt regn och hagelskurar. - Storm

Ozon

är en treatomig syremolekyl (O3). Ozon uppstår dels i stratosfären på en höjd av 25-30 kilometer och dels nära jordytan som luftförorening. Ungefär 90 % av all ozon förekommer på 10-40 kilometers höjd, resten ungefär 10 % i troposfären under 10 kilometers höjd. Ozonet i stratosfären uppstår ur fotokemiska reaktioner som solens ultravioletta strålning sätter igång. Den största delen av solens ultravioletta strålning som är skadlig för det biologiska livet kommer inte geno ozonskiktet. Ozonet i den lägre atmosfären är ett miljögift som har sitt upphov i industriutsläpp. - Ozone

Ozonminskning

eller uttunning av ozonskiktet är ett fenomen som observerades ovanför Antarktis under 1980-talet under den lokala våren. Den förorsakas av gaser (bland annat freoner) som industrin använt och som permanent har stört ozonets naturliga jämviktsläge. Ozonskiktet kan tunnas ut till och med 50 %. Ozonminskningen som sker på norra halvklotet är svagare men ändå betydande. Meteorologiska institutets meteorologiska central i Lappland gör ozonsonderingar och -observationer. - Ozone depletion

Ozonskiktet

ligger på 15-50 kilometers höjd dit den största delen av ozonet i stratosfären har samlats. Ozonskiktet skyddar jordytan från för mycket ultraviolett strålning (UV). - Ozone layer