Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

NAO

det vill säga oscillationen på Nordatlanten är ett klimatfenomen. Den är en oscillerande klimatvariation på ett många år långt tidsintervall på norra halvklotet. Den mäts som en lufttrycksskillnad mellan Island och Azorerna. NAO-rytmen påverkar i Europa bland annat rutterna för lågtrycks- och högtryckszoner, vindens riktning, regnmängder mm. Ett positivt NAO-värde styr lågtryck till Nordeuropa istället för till Medelhavet. Ett negativt NAO-värde medför på vintern kall luft till Nordeuropa och fuktighet till Medelhavsområdet. Ett positivt NAO har varit rådande ända sedan 1980-talet. - North-Atlantic Oscillation

Nattfrost

betyder att luftens temperatur under natten sjunker under noll från markytan till en höjd på två meter, där den officiella meteorologiska temperaturen mäts. Om temperaturskiktet med noll grader ligger under 2 meter är det fråga om markfrost. - Severe night frost

Nattlysande moln

är klara slöjlika molnformationer som observeras under sommarnätter på norra himlen efter solnedgången. De bildas i mesosfären på 80 kilometers höjd av svävande iskristaller. Molnen är tunna, bara 0,5-2 kilometer men till sin omfattning är de till och med många gånger större än Finlands yta. - Noctilucent clouds

Nederbördsmängd

det vill säga mängden regn. Nederbördsmängden är regnmängden per areal och tid. Vanligtvis anges den i millimeter per arealenhet. Om nederbördsmängden under ett dygn har varit 1 mm motsvarar den ett millimeter tjockt vattenskikt per kvadratmeter, med andra ord 1 liter vatten. Den största uppmätta dygnsnederbörden någonsin i Finland är ungefär 200 mm. - Precipitation

Nedfall

är ämnen som faller ned på jorden eller vattnet ur luften och vanligtvis är svavel- eller kväveföreningar. Nedfallet kan också vara radioaktivt. Nedfallet kan komma antingen med regnet (vått nedfall) eller som torrt nedfall. Utgående från nedfallets surhet ( pH-värde) talar man också om surt nedfall. Stenkol och brunkol innehåller svavel och förorsakar därför sura regn. Största delen av det skadliga nedfallet härstammar från industri- och trafikutsläpp. Naturliga nedfall uppstår till exempel vid vulkanutbrott. En knapp femtedel av Finlands svavelnedfall kom år 2000 från källor inom Finland, av kvävenedfallet orsakades en tredjedel av Finlands egna utsläpp. I Finland utför bland annat Meteorologiska institutet och SYKE mätningar och uppföljning som berör nedfall. - Deposition

Nervander, Johan Jakob

(1805-1848) var professor i fysik och den första chefen (1838-1848) för Kejserliga Alexanders Universitets (nuvarande Helsingfors universitet) magnetobservatorium, som var föregångare till Meteorologiska institutet. Han forskade i geomagnetism, utförde magnetiska mätningar i observatoriet och startade programmet för klimatobservation i Finland.

Nordatlantiska oscillationen

 NAO - North-Atlantic Oscillation

Nordväst

är ett mellanväderstreck mellan väst och norr 45° från väst mot norr.

Norrsken

se Polarsken.