Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Ceilometer

är en automatisk apparat som mäter avståndet mellan molnets undre kant och jordytan. Apparaten sänder ut en lodrät laserstrålepuls. Molnets höjd kan beräknas genom tidsskillnaden mellan den utsända pulsen och pulsen som reflekteras från molnet. - Ceilometer

Celsiusgrad

˚C. Skala som används vid mätning av temperatur där 0 ˚C är vattnets fryspunkt och 100 ˚C dess kokpunkt. Anders Celsius (1701-1744) var en svensk fysiker som undersökte värmelära, geomagnetism och polarsken. - Degree of Celsius, Centigrade

CFC-förening

freoner - CFCs

Cirrusmoln

det vill säga fjädermoln, är ett molnskikt bildat av iskristaller. Cirrus hör till klassen höga moln vilket betyder att deras nedre yta är på en höjd av 5-9 kilometer. Cirrusmoln bildar tunna nästan genomskinliga trådiga strukturer med krokartade former eller "fiskben". De är skinande vita till färgen. - Cirrus

Corioliskraft

Corioliskraft (eller: corioliskraft som också omnämns med termen geostrofisk kraft) är en (skenbar) kraft som beror på jordklotets rotationsrörelse och vänder en rörelses riktning till höger på norra halvklotet och till vänster på södra halvklotet. Dess inverkan syns i vindarnas, havsströmmarnas och i långa floders riktning. Corioliskraften förorsakar accelerationen a = fv där f är den så kallade coriolisfaktorn vars värde är beroende av breddgraden och v är det rörliga objektets hastighet. I Finland är f ≈ 10-4 s-1, vilket betyder att ett rörligt objekt med hastigheten 10 m/s (=36 km/h) har en coriolisacceleration som är 1 mm/s². G.G. de Coriolis (1792-1843) var en fransk ingenjör och fysiker. - Coriolis force

Cumulusmoln

det vill säga stackmoln. De utvecklas under dagens lopp från små dunliknande moln till blomkålslika massor som är släta på undersidan. Stackmolnens undersida förekommer på < 2 kilometers höjd. - Cumulus

Cyklon

är ett rörligt lågtryck som uppkommer vid polarfronten där vinden blåser motsols runt lågtryckets centrum på norra halvklotet. På södra halvklotet är vindens riktning motsatt. På tropiska områden, främst i området kring Indiska oceanen, menar man med cyklon en tropisk orkan. - Cyclone, Tropical cyclone