Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Bar

 pascal

Barometer

mäter lufttrycket (även barograf). De äldsta instrumenten är kvicksilverbarometrar där man jämför atmosfärens vikt med en kvicksilverpelares vikt i sammanflytande kärl som är formade som bokstaven U. Med aneroidbarometer mäter man hur en plåtask krymper ihop och utvidgas av den omgivande luftens tryck. - Barometer

Beaufortskalan

är en skala för vindstyrka som utvecklades år 1805 av engelsmannen Beaufort och som ursprungligen hade 13 nivåer. Bedömningen av beauforttalet grundar sig på den påverkan vinden har på till exempel vågor. Lugnt motsvarar 0 beaufort och orkan 12 beaufort. - Beaufort scale

Belysning

anger ljusmängden från en ljuskälla. Måttenheten för den är lux (lx). En lux motsvarar en strålningseffekt på 0,00146 watt per kvadratmeter mätt på våglängdsområdet 55 nanometer. Några luxvärden: rakt solljus 100 000 lx, starkt dagsljus 10 000 lx, skymning 10 lx, fullmåne 0,1 lx, normal belysning inomhus 100 lx. - Amount of light

Biogas

är en gas som produceras i ett syrfri utrymme av organiskt avfall (t.ex. gödsel). Biogas består till största delen av metan och koldioxid. - Biogas

Bjerknes, Vilhelm

(1862-1951) var en av de viktigaste utvecklarna av modern meteorologi och vetenskaplig väderprognos. Han insåg år 1904 att lagarna inom klassisk fysik också gäller för atmosfärens beteende. Väderprognos är lösandet av differentialekvationer som beskriver atmosfärens fysikaliska tillstånd och förändringar som ett begynnelsevärdesproblem. Begynnelsevärdena är väderobservationer gjorda vid en viss tidpunkt. Vilhelm Bjerknes son Jacob (1897- 1975) var också en betydande forskare i meteorologi i Norge och USA

Blidväder

råder under vintern om lufttemperaturen stiger över noll grader. - Thaw

Blinkning

det vill säga scintillation är en oregelbunden variation i stjärnornas ljusstyrka. Det beror på atmosfärens turbulens som styr stjärnans ljusstrålar i lite olika riktning och förorsakar blinkning. - Scintillation

Blixt

En blixt uppstår då elektrisk spänning, som bildats i olika delar av åskmolnet eller mellan molnet och jorden, plötsligt urladdas som en blixt. Då luften värms upp och utvidgas snabbt av den heta blixten (temperaturen åtminstone 10 000 °C) uppkommer en tryckvåg som hörs som åskans muller. Blixten är en serie urladdningar som följer varandra med ytterst korta intervall. En blixt som slår från molnet mot marken börjar med en förurladdning som då den har kommit tillräckligt nära jorden utlöser en mötande blixtkanal. Efter den följer huvudurladdningen. Flera urladdningar via samma blixtkanal kan följa.

Den genomsnittliga blixttätheten i Finland är ungefär en halv blixt per kvadratkilometer per år. Meteorologiska institutet upprätthåller ett blixtlokaliseringssystem i realtid, med vilket man ser ställen och tider för blixtnedslagen överallt i Finland. - Lightning

Boreala

zonen går runt jordklotet på det norra halvklotet, söder om det arktiska området. Boreala zonen kallas också den tempererade klimatzonen. Finland hör i huvudsak till den boreala zonen. - Boreal

Brunt-Väisälä frekvens

 Väisälä - Brunt Väisälä Frequency

By

är en tillfällig vindhastighet som överskrider medeltalet av vindhastigheten som är uträknad under 10 minuter. - Gust