Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

UV-index

det vill säga UVI anger effekten på den skadliga ultravioletta strålningen (UV) med ett heltal på en skala som inte har någon övre gräns. UV-indexet noll betyder att det inte alls finns någon strålning. Det lönar sig att skydda sig mot solen då UV-indexet överstiger värdet 3. UVI-värdet 6 och värden som överstiger det betyder stark strålning. Värdet 8 och värden över det är mycket stark strålning. Under högsommaren vid middagstid varierar UV-indexet i Södra Finland under en molnfri dag mellan 5 och 6. - UV-Index