Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

UTC

är den så kallade världstiden det vill säga det lokala klockslaget på nollmeridianen (Greenwich-meridianen). I Finland är vintertiden 2 timmar före UTC och sommartiden 3 timmar före. UTC används för samtidiga geofysikaliska observationer på olika håll av jordklotet. - Universal Time Coordinated