Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Solarkonstant

är den av solen mot jordklotet riktade elektromagnetiska strålningens totaleffekt i atmosfärens yttre gränser. Solarkonstanten är ungefär 1 365 W per kvadratmeter på ett sådant klot, vars radie är det genomsnittliga avståndet från jordklotet till solen (150 miljoner kilometer). Den här effekten är 1 365 W/4 ≈ 340 W per arealenhet på jordklotet. Emellertid reflekteras ungefär en tredjedel av denna effekt tillbaka ut i rymden utan att på något sätt påverka värmeomständigheterna på jordklotet (albedo). Solarkonstanten varierar med några promille genom solens egen strålningsverksamhet - Solar constant