Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Smogg

består av föreningar som bildas då solljuset reagerar med kolväten och kväveoxider. De kommer ut i luften ur bilarnas avgaser och industrins utsläpp. Smoggen är ett problem i storstäder. De mest kända fallen är Los Angeles i USA och Aten i Europa. - Smog